ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Opłaty
/
19 grudnia 2023

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale / garaże

Szczegóły
Data
19 grudnia 2023
Autor

Dotyczy lokali mieszkalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 14.12.2023 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2024 (Uchwała Nr 2/12/2023).
W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne obowiązujące od dnia 01 kwietnia 2024 r. (Uchwała Zarządu Nr 1/48/2023).
Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów, podnajem części wspólnej wewnątrz budynku).
Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna wzrosła średnio o 0,40 zł/m2 p.uż.
Zatwierdzony Plan w zakresie kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości przewiduje wzrost kosztów o około 14,91% w stosunku do roku 2023. Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:

 1. wzrostem kosztów pracy, w tym dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku (od stycznia 2024 roku o 17,83%, od lipca 2024 roku o kolejne 1,61%),
 2. wzrostem cen paliw, energii cieplnej, cen materiałów i usług, ubezpieczenia zasobów oraz zapowiadanym wzrostem cen energii elektrycznej,
 3. 15% wzrostem stawek podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Białegostoku,
 4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej.

.
Opłata eksploatacyjna nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności gospodarczej (średnie dofinansowanie stawki 0,07 zł/m2 p.uż.).
Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych rocznych kosztów.
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01 kwietnia 2024 roku z opłaty eksploatacyjnej wyodrębnione zostaną opłaty za energię elektryczną osiedla, części wspólnej oraz opłata za pakiet podstawowy TV w wysokości 0,65 zł/lokal.
Z dniem 01 kwietnia 2024 roku w związku ze wzrostem cen materiałów i usług zmienia się stawka odpisu na fundusz remontowy, która wynosić będzie 1,55 zł/m2 dla członków spółdzielni oraz 1,67 zł/m2 dla posiadaczy mieszkań niebędących członkami (poza osiedlem Bacieczki).
Na osiedlu Bacieczki stawka odpisu na fundusz remontowy wynosić będzie 1,50 zł/m2 dla członków spółdzielni oraz 1,62 zł/m2 dla posiadaczy mieszkań niebędących członkami.
Fundusz na wymianę wodomierzy wynosić będzie 2,00 zł za 1 wodomierz. Podwyżka podyktowana jest ustawową koniecznością wymiany wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym.
Wartość odpisu na działalność społeczno-kulturalną wynosić będzie 0,09 zł/m2. Na os. Przydworcowe i Młodych wartość odpisu pozostaje bez zmian.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od 01 kwietnia 2024 r. zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Dotyczy lokali mieszkalnych w budynkach z dźwigami

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 14.12.2023 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2024 (Uchwała Nr 2/12/2023).
W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne obowiązujące od dnia 01 kwietnia 2024 r. (Uchwała Zarządu Nr 1/48/2023).
Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów, podnajem części wspólnej wewnątrz budynku).
Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna wzrosła średnio o 0,40 zł/m2 p.uż.
Zatwierdzony Plan w zakresie kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości przewiduje wzrost kosztów o około 14,91% w stosunku do roku 2023. Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:

 1. wzrostem kosztów pracy, w tym dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku (od stycznia 2024 roku o 17,83%, od lipca 2024 roku o kolejne 1,61%),
 2. wzrostem cen paliw, energii cieplnej, cen materiałów i usług, ubezpieczenia zasobów oraz zapowiadanym wzrostem cen energii elektrycznej,
 3. 15% wzrostem stawek podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Białegostoku,
 4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej.

.
Opłata eksploatacyjna nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności gospodarczej (średnie dofinansowanie stawki 0,07 zł/m2 p.uż.).
Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych rocznych kosztów.
Od dnia 01 kwietnia 2024 roku opłata za energię elektryczną dźwigów wynosić będzie 0,21 zł/m2, a opłata za eksploatację dźwigu wyniesie 0,31 zł/m2. Odpis na fundusz remontowy dźwigów 0,63 zł/m2. Podwyższenie stawek na eksploatację dźwigów wynika ze wzrostu opłat za konserwację, pomiary elektryczne oraz przeglądy. Zmiana wysokości odpisu na fundusz remontowy związana jest z koniecznością wymiany i modernizacji dźwigów zgodnie z opracowanymi resursami. Nie nalicza się opłat za korzystanie z dźwigów od osób zamieszkałych w lokalach usytuowanych na parterze, natomiast dla osób zamieszkałych na I piętrze opłaty zmniejsza się o 50%.
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01 kwietnia 2024 roku z opłaty eksploatacyjnej wyodrębnione zostaną opłaty za energię elektryczną dźwigów, osiedla, części wspólnej oraz opłata za pakiet podstawowy TV w wysokości 0,65 zł/lokal.
Z dniem 01 kwietnia 2024 roku w związku ze wzrostem cen materiałów i usług zmienia się stawka odpisu na fundusz remontowy, która wynosić będzie 1,55 zł/m2 dla członków spółdzielni oraz 1,67 zł/m2 dla posiadaczy mieszkań niebędących członkami. Na osiedlu Bacieczki stawka odpisu na fundusz remontowy wynosić będzie 1,50 zł/m2 dla członków spółdzielni oraz 1,62 zł/m2 dla posiadaczy mieszkań niebędących członkami.
Fundusz na wymianę wodomierzy wynosić będzie 2,00 zł za 1 wodomierz. Podwyżka podyktowana jest ustawową koniecznością wymiany wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym.
Wartość odpisu na działalność społeczno-kulturalną wynosić będzie 0,09 zł/m2. Na os. Przydworcowe i Młodych wartość odpisu pozostaje bez zmian.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od 01 kwietnia 2024 r. zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Dotyczy lokali usługowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 14.12.2023 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2024 (Uchwała Nr 2/12/2023).
W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale użytkowe obowiązujące od dnia 01 kwietnia 2024 r. (Uchwała Zarządu Nr 1/48/2023).
Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna zwiększona została średnio o 0,29 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan w zakresie kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości przewiduje wzrost kosztów o około 14,91% w stosunku do roku 2023. Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:

 1. wzrostem kosztów pracy, w tym dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku (od stycznia 2024 roku o 17,83%, od lipca 2024 roku o kolejne 1,61%),
 2. wzrostem cen paliw, energii cieplnej, energii elektrycznej, ubezpieczenia zasobów oraz cen materiałów i usług,
 3. 15 % wzrostem stawek podatku od nieruchomości,
 4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej.

.
Opłata eksploatacyjna nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności gospodarczej (średnie dofinansowanie stawki 0,07 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze lokali niebędący członkami spółdzielni pokrywają pełne koszty ich lokali. W związku z tym, wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od 01 kwietnia 2024 r. zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Uwaga! Właściciele z prawem odrębnej własności lokali we własnym zakresie płacą podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dotyczy garaży

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, iż w dniu 14.12.2023 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2024 (Uchwała Nr 2/12/2023).
W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za garaże obowiązujące od dnia 01 kwietnia 2024 r. (Uchwała Zarządu Nr 1/48/2023).
Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów, podnajem części wspólnej budynku).
Dotychczasowa opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni zwiększona została średnio o 0,40 zł/m2 p.uż. Nowa opłata eksploatacyjna nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności gospodarczej.
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01 kwietnia 2024 roku zmienia się wysokość odpisu na działalność społeczno-kulturalną i wynosić będzie 0,09 zł/m2. Na os. Przydworcowe i Młodych wartość odpisu na działalność społeczno-kulturalną pozostaje bez zmian.
Posiadacze garaży niebędący członkami spółdzielni pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.
Zmiana wysokości opłat podyktowana jest wzrostem kosztów utrzymania i obsługi zasobów ze względu na wzrost cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej, wzrostem kosztów ubezpieczenia oraz zapowiadanym wzrostem cen za energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia osiedli.
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01 kwietnia 2024 roku w związku ze wzrostem cen materiałów i usług zmienia się stawka odpisu na fundusz remontowy, która wynosić będzie 0,65 zł/m2 dla członków oraz 0,77 zł/m2 dla posiadaczy garaży niebędących członkami Spółdzielni.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od 01 kwietnia 2024 r. zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Uwaga! Właściciele z prawem odrębnej własności garaży we własnym zakresie płacą podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Pliki do pobrania:
Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale / garaże na osiedlach “Przydworcowe” i “Młodych” Icona dokumentu pdf
Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale / garaże na osiedlach pozostałych Icona dokumentu pdf

Comments (0)