ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Młodych

Młodych

Interesantów przyjmuje:

Administracja Osiedla
– poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00
– wtorek w godz. 7:00 – 17:00

Rada Nadzorcza
– I i III wtorek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni (pok. 305, III piętro)

Zarząd Spółdzielni
– wtorek w godz. 13:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

Rada Osiedla
– raz w miesiącu w siedzibie Administracji Osiedla

Kierownik Administracji Osiedla
– wtorek w godz. 10:00 – 17:00 tel. 85 651-24-69

Pogotowie Techniczne
– codziennie po godzinach pracy Spółdzielni oraz weekendy i święta całodobowo tel. 502-371-777, 502-920-259