ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Młodych

Młodych

Interesantów przyjmuje:

Administracja Osiedla tel. 85 651-24-69
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Rada Nadzorcza
– pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 15:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Białymstoku, pokój 305

Zarząd Spółdzielni
– pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 15:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Białymstoku, pokój 306

Rada Osiedla
– pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 14:00 – 15:00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Zwycięstwa 25/1 w Białymstoku

Pogotowie Techniczne
– codziennie po godzinach pracy Spółdzielni oraz weekendy i święta całodobowo tel. 502-371-777, 502-920-259