ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Sady Antoniukowskie

Sady Antoniukowskie

Interesantów przyjmuje:

Administracja Osiedla tel. 85 651-31-37
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Rada Nadzorcza
– pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 15:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Białymstoku, pokój 305

Zarząd Spółdzielni
– pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 15:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Białymstoku, pokój 306

Rada Osiedla
– raz w miesiącu w siedzibie Administracji Osiedla

Pogotowie Techniczne
– codziennie po godzinach pracy Spółdzielni oraz weekendy i święta całodobowo tel. 502-371-777, 502-920-259

Na terenie osiedla funkcjonuje klub osiedlowy “Jubilat” przy ul. Głowackiego 14, który realizuje cele kulturalno-oświatowe dla potrzeb mieszkańców i ich rodzin. Zapisy na poszczególne zajęcia można dokonywać w godzinach pracy klubu od poniedziałku do piątku pod nr tel. 505-273-513