ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Dział Inwestycji

Dział Inwestycji tworzą specjaliści branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej oraz spraw terenowo-prawnych i ekonomicznych.
Nr tel. 502-920-372, 502-920-549.

Dział Inwestycji zajmuje się:

  • działalnością inwestycyjną na potrzeby własne,
  • sprawami terenowo-prawnymi Spółdzielni,
  • realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania odrębnej własności lokali.

Działalność Spółdzielni w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych jest przedmiotem corocznej lustracji zewnętrznej. Oceniana jest nie tylko rzeczowa realizacja przyjętych zadań inwestycyjnych lecz również zgodność zawieranych umów oraz prowadzonej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W ostatnich latach w wyniku lustracji nie sformułowano żadnych wniosków polustracyjnych, dając tym samym wyraz aprobaty dla przejrzystych zasad prowadzonej działalności inwestycyjnej Spółdzielni.