ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
7 marca 2024

Podwyższenie zaliczek na poczet c.o. oraz ciepłej wody w zasobach Spółdzielni

Szczegóły
Data
7 marca 2024
Autor

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf dla Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku decyzją OLB.4210.38.2023.AWr oraz dla PUHP LECH Sp. z o.o. dec. OLB.4210.48.2023.EGr Enea Ciepło Sp. z o.o. wprowadza od dnia 01.03.2024 r. nowe ceny za energię cieplną. Łącznie w 2024 roku ceny wzrosły o 7,44%.

Z dokonanej analizy kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody wynika:

  1. konieczność podwyższenia zaliczek na poczet centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody o 7,44%,
  2. konieczność podwyższenia stawki za podgrzanie 1 m3 wody z 38,40 zł/m3 do 44,85 zł/m3,

.
PODGRZANIE WODY:

  • lokale mieszkalne opomiarowane – z 38,40 zł/m3 na 44,85 zł/m3,
  • lokale użytkowe opomiarowane – z 38,40 zł/m3 + VAT na 44,85 zł/m3 + VAT,
  • ryczałt za ciepłą wodę – 5,0 m3 x 44,85 zł/m3 = 224,25 zł/os/miesięcznie.

.
Nowe opłaty obowiązywać będą od dnia 01 kwietnia 2024 roku.

Pliki do pobrania:
Podwyższenie zaliczek na poczet c.o. oraz ciepłej wody w zasobach Spółdzielni Icona dokumentu pdf

Comments (0)