ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Wysoki Stoczek Południe

Wysoki Stoczek Południe

Administracja Osiedla “Wysoki Stoczek Południe” przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00
  • wtorek w godz. 7:00 – 17:00

 

Czynsze za mieszkanie można opłacać bez prowizji w Agencji Banku PKO BP przy ul. Studziennej 3.

 

Interesantów przyjmuje:

Rada Nadzorcza
– I i III wtorek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni (pok. 305, III piętro)

Zarząd Spółdzielni
– wtorek w godz. 13:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

Rada Osiedla
– raz w miesiącu siedzibie Administracji Osiedla

Kierownik Administracji Osiedla
– wtorek w godz. 10:00 – 17:00 tel. 85 653-29-99

Dzielnicowy Komisariatu Policji

– wtorek w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie Administracji Osiedla

Pogotowie Techniczne

– codziennie po godzinach pracy Spółdzielni oraz weekendy i święta całodobowo tel. 85 651-33-09; 85 687-17-82 lub 502-371-777; 502-920-259

Na terenie osiedla funkcjonuje klub osiedlowy “Stoczek” przy ul. Dziecinnej 9, który realizuje cele kulturalno-oświatowe dla potrzeb mieszkańców i ich rodzin. Zapisy na poszczególne zajęcia można dokonywać w godzinach pracy klubu od poniedziałku do piątku pod nr tel. 505 273 515