ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Wysoki Stoczek Południe

Wysoki Stoczek Południe

Interesantów przyjmuje:

Administracja Osiedla tel. 85 653-29-99
– poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00

Rada Nadzorcza *
– I i III wtorek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni (pok. 305, III piętro)

Zarząd Spółdzielni *
– wtorek w godz. 13:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

Rada Osiedla *
– raz w miesiącu w siedzibie Administracji Osiedla

* w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej spowodowanej wirusem COVID-19, zostały zawieszone do odwołania przyjęcia interesantów.

Pogotowie Techniczne
– codziennie po godzinach pracy Spółdzielni oraz weekendy i święta całodobowo tel. 502-371-777, 502-920-259

Na terenie osiedla funkcjonuje klub osiedlowy “Stoczek” przy ul. Dziecinnej 9, który realizuje cele kulturalno-oświatowe dla potrzeb mieszkańców i ich rodzin. Zapisy na poszczególne zajęcia można dokonywać w godzinach pracy klubu od poniedziałku do piątku pod nr tel. 505-273-515