ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Dział Finansowy

Dział Finansowy

pokój 102 – WKŁADY MIESZKANIOWE
tel. bezpośredni 502-920-370
centrala 85 742-50-22; 85 742-50-23 wew. 325

pokój 104 – KREDYTY / LOKALE USŁUGOWE

tel. bezpośredni 502-920-558
centrala 85 742-50-22; 85 742-50-23 wew. 326

Przyjmuje osoby zainteresowane:
– poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00

pokój 105 – KIEROWNIK DZIAŁ FINANSOWY

tel. bezpośredni 502-920-645
centrala 85 742-50-22; 85 742-50-23 wew. 327

pokój 106 – CZYNSZE
tel. bezpośredni 85 742-39-10
centrala 85 742-50-22; 85 742-50-23 wew. 322

Przyjmuje osoby zainteresowane:
– poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00