ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu Spółdzielni
mgr Andrzej Rojek

Zastępca Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
mgr inż. Jarosław Sierocki

Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych, Główny Księgowy
mgr Urszula Anna Szymańska

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Więcej informacji – Statut Spółdzielni.

Interesantów przyjmuje:

Zarząd Spółdzielni *
– wtorek w godz. 13:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

* w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej spowodowanej wirusem COVID-19, zostały zawieszone do odwołania przyjęcia interesantów.

Zobacz również:
Skład Rady Nadzorczej S.M. “Rodzina Kolejowa”
Skład komisji stałych Rady Nadzorczej S.M. “Rodzina Kolejowa”