ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Przydworcowe

Przydworcowe

Interesantów przyjmuje:

Administracja Osiedla tel. tel. 85 742-13-13
– poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00

Rada Nadzorcza *
– I i III wtorek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni (pok. 305, III piętro)

Zarząd Spółdzielni *
– wtorek w godz. 13:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

Rada Osiedla *
– raz w miesiącu w siedzibie Administracji Osiedla

* w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej spowodowanej wirusem COVID-19, zostały zawieszone do odwołania przyjęcia interesantów.

Pogotowie Techniczne
– codziennie po godzinach pracy Spółdzielni oraz weekendy i święta całodobowo tel. 502-371-777, 502-920-259