ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy

pokój 202, 203 – II piętro
tel. 502-920-615; 502-920-510

Przyjęcia osób zainteresowanych:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do 15:00,
 • wtorek od godz. 7:00 do 17:00,

 

Kompleksowa obsługa w sprawach:

 • zawierania umów o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych,
 • zaświadczenia,
 • indywidualna zamiana mieszkań,
 • wykluczenia, wykreślenia,
 • zbycie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 • przekształcenia lokatorskiego prawa własnościowego na odrębną własność,
 • organizowania aukcji (przetargów) na zbycie mieszkań z odzysku,
 • przepisanie mieszkań, lokali użytkowych i garaży po zmarłych członkach Spółdzielni i po podziale majątku dorobkowego byłych małżonków,
 • prowadzenie dokumentacji członków oczekujących i zasiedlonych.