ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy

pokój 202, 203 – II piętro
tel. 502-920-615; 502-920-510

Przyjmuje osoby zainteresowane:
– poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00

Kompleksowa obsługa w sprawach:

  • zawierania umów o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych,
  • zaświadczenia,
  • indywidualna zamiana mieszkań,
  • wykluczenia, wykreślenia,
  • zbycie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
  • przekształcenia lokatorskiego prawa własnościowego na odrębną własność,
  • organizowania aukcji (przetargów) na zbycie mieszkań z odzysku,
  • przepisanie mieszkań, lokali użytkowych i garaży po zmarłych członkach Spółdzielni i po podziale majątku dorobkowego byłych małżonków,
  • prowadzenie dokumentacji członków oczekujących i zasiedlonych.