ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Przetargi

Przetargi

Przetargi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku ogłasza przetarg na wykonanie remontu kapitalnego trzech dźwigów osobowych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest zakup Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w której zawarte są wszystkie informacje i warunki niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty. Specyfikacja zostanie udostępniona oferentowi drogą elektroniczną po wcześniejszym przesłaniu na adres: gzm.kierownik@sm-rodzinakolejowa.pl potwierdzenia płatności (100 zł + VAT za SIWZ) wraz z podaniem nr specyfikacji. Postępowanie przetargowe prowadzone będzie zgodnie z “Regulaminem określającym zasady wyboru wykonawców dokumentacji projektowej, robót inwestycyjnych i remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Białymstoku”, dostępnym w siedzibie Spółdzielni.

Bliższe informacje o warunkach złożenia ofert można otrzymać w dziale GZM w Spółdzielni, pokój 302 tel. 502-920-378 w godz. 7:00- 15:00.

Oferty w zamkniętych kopertach wraz z opisem rodzaju robót prosimy składać w biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Wyszyńskiego 3 w terminie do 20.06.2023 r. (wtorek) do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2023 r. godz. 10:00 w pokoju nr 311 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Oferty złożone w przetargu nie będą zwracane.