ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Przetargi

Przetargi

Przetargi i aukcje na lokale mieszkalne

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku ogłasza aukcję nieograniczoną o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży:

nr 118A przy ulicy Rzemieślniczej 30, o powierzchni 23,60 m2, piętro IX /bez remontu/
Cena wywoławcza: 81.540,00 zł.

Aukcja nieograniczona odbędzie się dnia 19 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00 w pokoju 311. Warunkiem przystąpienia jest złożenie wniosku do dnia 13 sierpnia 2020 roku o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu w Sekretariacie Spółdzielni, pokój 306 przy ulicy Wyszyńskiego 3 w Białymstoku oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 18 sierpnia 2020 roku na konto bankowe nr: 25 1240 2890 1111 0000 3102 4675.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy przedstawić przed rozpoczęciem licytacji.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, oboje małżonkowie podpisują wniosek i uczestniczą w aukcji. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponoszą osoby wyłonione z aukcji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, zerwania lub unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, pokój 202 i 203, telefon: 502-920-510; 502-920-615.

Przetargi pozostałe

 

Aktualnie brak ofert.