ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

kadencja 2022-2025

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Podgajecki

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Elżbieta Wiśniewska

Sekretarz Rady Nadzorczej
Katarzyna Bogusława Surowińska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Gawryluk

Przewodniczący Komisji Technicznej
Sławomir Wit Jaremiszyn

Przewodniczący Komisji Członkowsko – Mieszkaniowej
Zbigniew Kotyński

Przewodnicząca Komisji Społeczno – Wychowawczej
Joanna Henryka Rusiłowicz-Snarska

Jerzy Wojciech Chrobak – członek

Antoni Siemienkowicz – członek

Zbigniew Wasilewski – członek

Kazimierz Jurkowski – członek

Alicja Szeremeta – członek

Ryszard Woronowicz – członek

Agnieszka Ewa Kulesza – członek

Grzegorz Szugzda – członek

Czesław Znamierowski – członek

Paweł Małyszko – członek

Janusz Warpechowski – członek

Interesantów przyjmuje:

Rada Nadzorcza
– pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 15:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Białymstoku, pokój 305

Rada Osiedla
“Przydworcowe” – pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 14:00 – 15:00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Białymstoku, pokój 100,
“Sady Antoniukowskie” – przyjmuje interesantów na swoich posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Klubu “Jubilat” przy ul. Głowackiego 14 w Białymstoku,
“Młodych” – pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 14:00 – 15:00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Zwycięstwa 25/1 w Białymstoku,
“Dziesięciny I” – przyjmuje interesantów na swoich posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Generała Józefa Hallera 48 w Białymstoku,
“Dziesięciny II” – druga środa miesiąca w godz. 15:00 – 16:00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Gajowej 86 w Białymstoku,
“Wysoki Stoczek Południe” – drugi wtorek miesiąca w godzinach 13:00 – 15:00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 24 lokal 18 w Białymstoku.

Zobacz również:
Skład komisji stałych Rady Nadzorczej S.M. “Rodzina Kolejowa”