ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

kadencja 2019-2022

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Eugeniusz Glebowicz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Leonard Kozłowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Irena Onopa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mirosław Podgajecki

Przewodniczący Komisji Technicznej
Jerzy Waldemar Zarzecki

Przewodnicząca Komisji Członkowsko – Mieszkaniowej
Elżbieta Wiśniewska

Przewodnicząca Komisji Społeczno – Wychowawczej
Alina Horosz

Józef Bachanek – członek

Kazimierz Jurkowski – członek

Stanisław Raczkowski – członek

Jerzy Wojciech Chrobak – członek

Zbigniew Kotyński – członek

Antoni Siemienkowicz – członek

Jerzy Gieniusz – członek

Alina Krawczyk – członek

Katarzyna Bogusława Surowińska – członek

Sławomir Wit Jaremiszyn – członek

Agnieszka Ewa Kulesza – członek

Dyżury przedstawicieli Rady Nadzorczej odbywają się w I i III wtorek miesiąca w godzinach 15:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyszyńskiego 3 pok. 305.

Zobacz również:
Skład komisji stałych Rady Nadzorczej S.M. “Rodzina Kolejowa”