ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

kadencja 2022-2025

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Podgajecki

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Elżbieta Wiśniewska

Sekretarz Rady Nadzorczej
Katarzyna Bogusława Surowińska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Gawryluk

Przewodniczący Komisji Technicznej
Sławomir Wit Jaremiszyn

Przewodniczący Komisji Członkowsko – Mieszkaniowej
Zbigniew Kotyński

Przewodnicząca Komisji Społeczno – Wychowawczej
Joanna Henryka Rusiłowicz-Snarska

Jerzy Wojciech Chrobak – członek

Antoni Siemienkowicz – członek

Zbigniew Wasilewski – członek

Kazimierz Jurkowski – członek

Alicja Szeremeta – członek

Ryszard Woronowicz – członek

Agnieszka Ewa Kulesza – członek

Grzegorz Szugzda – członek

Czesław Znamierowski – członek

Paweł Małyszko – członek

Janusz Warpechowski – członek

Interesantów przyjmuje:

Rada Nadzorcza *
– I i III wtorek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni (pok. 305, III piętro)

Rada Osiedla *
– raz w miesiącu w siedzibie Administracji Osiedla

* w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej spowodowanej wirusem COVID-19, zostały zawieszone do odwołania przyjęcia interesantów.

Zobacz również:
Skład komisji stałych Rady Nadzorczej S.M. “Rodzina Kolejowa”