ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Ogłoszenia
/
26 marca 2021

Życzenia świąteczne

Szczegóły
Data
26 marca 2021
Autor

Ogłoszenia
/
25 marca 2021

Doręczanie korespondencji informacyjnej drogą elektroniczną

Szczegóły
Data
25 marca 2021
Autor

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, iż zgodnie z §10 “Regulaminu dostarczania korespondencji do lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Rodzina Kolejowa w Białymstoku oraz ponoszenia kosztów z tym związanych” istnieje możliwość bezpłatnej formy doręczania korespondencji na elektroniczną skrzynkę pocztową (tzw. e-mail), jak również przesyłania krótkich wiadomości, informacji i powiadomień za pomocą wiadomości tekstowych (tzw. SMS) na numer telefonu. Warunkiem jest złożenie pisemnego oświadczenia, w którym została wyrażona zgoda na w/w formę doręczenia korespondencji i dostarczenia oświadczenia do Administracji osiedla.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji informacyjnej drogą elektroniczną jest dostępne na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce “pobierz” jako załącznik Nr 3 do “Regulaminu dostarczania korespondencji do lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Rodzina Kolejowa w Białymstoku oraz ponoszenia kosztów z tym związanych” jak również w Administracji osiedla.

Doręczanie korespondencji informacyjnej drogą elektroniczną Icona dokumentu pdf

Opłaty
/
21 grudnia 2020

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale

Szczegóły
Data
21 grudnia 2020
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 18.12.2020 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2021 (Uchwała Nr 2/12/2020).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2021 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/54/2020).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawnego użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Członkom spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna zwiększona została o 0,05 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan gospodarczo-finansowy kosztów eksploatacji podstawowej oraz utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi przewiduje wzrost kosztów o około 4,6% w stosunku do roku 2020.

Zmiana wysokości opłat eksploatacji podyktowana jest:
1. wzrostem płacy minimalnej w gospodarce narodowej o 7,7%,
2. wzrostem cen materiałów, energii i usług,
3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości,
4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej.

Nowa opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,28 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. W związku z tym, wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2021 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale od dnia 01.04.2020 roku Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
9 grudnia 2020

Oferty pracy

Szczegóły
Data
9 grudnia 2020
Autor


Data publikacji: 16.10.2020 roku

Gospodarz domów mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku zatrudni gospodarzy domów mieszkalnych.

Wymagania:

– dokładność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność.

Obowiązki:

– sprzątanie klatek schodowych, korytarzy, piwnic i innych pomieszczeń w blokach,
– sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych wokół posesji (pielenie, grabienie),
– sprzątanie chodników, parkingów, wewnętrznych dróg osiedlowych, śmietników,
– w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, parkingów.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– praca od poniedziałku do piątku w godzinach 6-14,
– wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa + dodatek stażowy,
– świadczenia z ZFŚS,
– PPK.

CV wraz z dwoma oświadczeniami dołączonymi poniżej można składać osobiście na portierni budynku Zarządu przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 lub poprzez formularz kontaktowy e-mail.

Więcej informacji o w/w ofercie pracy uzyskać można kontaktując się z Działem Kadr pod nr tel. 502-920-425 lub 502-920-643.

Oświadczenie kandydata do pracy oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
6 listopada 2020

Zawieszona działalność kulturalna i oświatowa

Szczegóły
Data
6 listopada 2020
Autor

W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 informujemy, iż w klubach Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” zawieszona jest do odwołania działalność kulturalna i oświatowa.
Działalność klubów ograniczona jest wyłącznie do cyklicznych zajęć sportowych bez udziału publiczności.

Pozostajemy jednakże do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów i mailami:

– Klub Jubilat 505-273-513, jubilat@sm-rodzinakolejowa.pl,
– Klub Kalina 505-273-487, kalina@sm-rodzinakolejowa.pl,
– Klub Gaj 505-273-470, gaj@sm-rodzinakolejowa.pl,
– Klub Stoczek 505-273-515, stoczek@sm-rodzinakolejowa.pl.

Zapraszamy do odwiedzania i śledzenia naszej strony na facebooku oki.inspiruje na której każdy może znaleźć coś dla siebie.
Czekamy także na Państwa propozycje w formie ciekawego postu. Warto podzielić się swoimi pasjami!