ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Ogłoszenia
/
29 kwietnia 2020

Odczyty wskazań podzielników kosztów c.o.

Szczegóły
Data
29 kwietnia 2020
Autor

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku uprzejmie informuje, że w związku z epidemią koronawirusa i związanymi z tym obostrzeniami, brak jest możliwości dokonania odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania w dotychczasowych terminach tj. kwiecień, maj, czerwiec i dokonania rozliczeń kosztów ogrzewania, za sezon grzewczy 2019/2020.

Z chwilą zniesienia ograniczeń związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zostaną wyznaczone nowe terminy odczytów wskazań podzielników kosztów i po ich wykonaniu będzie można dokonać rozliczenia kosztów ogrzewania z w/w okres.

Dotychczasowe zaliczki opłat za centralne ogrzewania i podgrzanie ciepłej wody pozostają bez zmian.

Z poważaniem: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.

Ogłoszenia
/
3 kwietnia 2020

Walne zgromadzenia i zebrania właścicieli lokali

Szczegóły
Data
3 kwietnia 2020
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) informuje, że walne zgromadzenia i zebrania właścicieli, zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni zwołując Walne Zgromadzenie będzie opierał się na w/w ustawie oraz z zachowaniem porządku określonego w Statucie Spółdzielni.

Ogłoszenia
/
27 marca 2020

Nie przyjmujemy interesantów

Szczegóły
Data
27 marca 2020
Autor

Ogłoszenia
/
13 marca 2020

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Szczegóły
Data
13 marca 2020
Autor

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.

Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (KORONAWIRUS) oraz dbaniem o bezpieczeństwo mieszkańców naszych osiedli i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, prosimy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z Administracjami i biurem Zarządu Spółdzielni do niezbędnego minimum. Prosimy o korzystanie z form komunikacji takich jak: telefon, e-bok, e-mail.

W gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych oraz na stronie www.sm-rodzinakolejowa.pl znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje umożliwiające szybki kontakt ze Spółdzielnią i pogotowiem technicznym.

Za wynikłe utrudnienia, niedogodności przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie, ponieważ ograniczenie kontaktów bezpośrednich jest spowodowane wyższą koniecznością.

Z poważaniem: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.

Ogłoszenia
/
12 marca 2020

Odwołanie wszystkich zajęć w klubach osiedlowych w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szczegóły
Data
12 marca 2020
Autor

W związku z aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem, Zarząd S.M. “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, zatwierdza z dniem 12.03.2020 roku odwołanie wszystkich zajęć grupowych, spotkań i imprez prowadzonych przez kluby osiedlowe do czasu wznowienia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych.

Planowane wydarzenia kulturalne odbędą się w innych terminach, o których na bieżąco będziemy informowali mieszkańców zasobów.