ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Ogłoszenia
/
15 lipca 2020

Informacja dotycząca odczytów podzielników ciepła

Szczegóły
Data
15 lipca 2020
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że wznawia zawieszone odczyty podzielników kosztów ogrzewania.

Odczyty zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

W mieszkaniu powinna przebywać osoba zdrowa, niepodlegająca izolacji lub kwarantannie. Osoby objęte kwarantanną lub pozostające w trakcie izolacji, proszone są o nieudostępnienie mieszkania.

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym, zarówno Państwo jak i pracownicy dokonujący odczytów, muszą zachować reżim sanitarny. Wobec powyższego prosimy o przewietrzenie mieszkania, zdezynfekowanie klamek przed wejściem pracowników wykonujących odczyt, a ponadto o zachowanie bezpiecznej odległości (2m) oraz zastosowanie środków ochrony indywidualnej, poprzez osłonę ust i nosa. Prosimy również o ograniczenie do minimum ilości osób postronnych przebywających podczas odczytu w lokalu oraz posiadanie własnego długopisu do podpisania protokołu. Pracownicy firmy realizującej w/w zadanie wyposażeni będą w maseczki lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji.

Szczegółowe informacje i dokładne terminy odczytów znajdą Państwo poniżej.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zobacz plan odczytu podzielników ciepła w zasobach Spółdzielni w 2020 roku Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
8 lipca 2020

Wakacyjna oferta działań klubów osiedlowych

Szczegóły
Data
8 lipca 2020
Autor

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku przedstawia wakacyjną ofertę działań klubów osiedlowych, skierowanych do mieszkańców naszych zasobów.
Podana oferta dotyczy zajęć przeprowadzanych w reżimie sanitarnym.
Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zgłoszenia ze względu na ograniczoną ilość osób mogących przebywać w salach.
Ilość podanych zajęć może ulec modyfikacjom.
Zachęcamy do czynnego i aktywnego udziału w niżej wymienionych zajęciach.

Zobacz wakacyjną ofertę klubów osiedlowych Icona dokumentu pdf

Konkursy
/
26 maja 2020

Konkurs na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2020 roku”

Szczegóły
Data
26 maja 2020
Autor

Rada Nadzorcza i Zarząd S.M. “Rodzina Kolejowa” ogłaszają konkurs na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2020 roku”.

Terminy przeglądów konkursowych:
– do 31.07.2020 r. komisje rad osiedli wyłaniają kandydatów do nagród w kategorii: balkonów dużych, małych i ogródków,
– do 15.08.2020 r. wykonywane są zdjęcia balkonów i ogródków zgłoszonych do finału,
– do 01.09.2020 r. komisja Spółdzielni wyłania laureatów konkursu w trzech kategoriach: balkony małe, balkony duże i ogródki (po trzech nagrodzonych) i ogłasza wyniki konkursu,
– do 30.09.2020 r. podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Zobacz ogłoszenie o konkursie Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
29 kwietnia 2020

Odczyty wskazań podzielników kosztów c.o.

Szczegóły
Data
29 kwietnia 2020
Autor

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku uprzejmie informuje, że w związku z epidemią koronawirusa i związanymi z tym obostrzeniami, brak jest możliwości dokonania odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania w dotychczasowych terminach tj. kwiecień, maj, czerwiec i dokonania rozliczeń kosztów ogrzewania, za sezon grzewczy 2019/2020.

Z chwilą zniesienia ograniczeń związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zostaną wyznaczone nowe terminy odczytów wskazań podzielników kosztów i po ich wykonaniu będzie można dokonać rozliczenia kosztów ogrzewania z w/w okres.

Dotychczasowe zaliczki opłat za centralne ogrzewania i podgrzanie ciepłej wody pozostają bez zmian.

Z poważaniem: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.

Ogłoszenia
/
3 kwietnia 2020

Walne zgromadzenia i zebrania właścicieli lokali

Szczegóły
Data
3 kwietnia 2020
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) informuje, że walne zgromadzenia i zebrania właścicieli, zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni zwołując Walne Zgromadzenie będzie opierał się na w/w ustawie oraz z zachowaniem porządku określonego w Statucie Spółdzielni.