ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Opłaty
/
21 grudnia 2020

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale

Szczegóły
Data
21 grudnia 2020
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 18.12.2020 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2021 (Uchwała Nr 2/12/2020).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2021 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/54/2020).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawnego użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Członkom spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna zwiększona została o 0,05 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan gospodarczo-finansowy kosztów eksploatacji podstawowej oraz utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi przewiduje wzrost kosztów o około 4,6% w stosunku do roku 2020.

Zmiana wysokości opłat eksploatacji podyktowana jest:
1. wzrostem płacy minimalnej w gospodarce narodowej o 7,7%,
2. wzrostem cen materiałów, energii i usług,
3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości,
4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej.

Nowa opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,28 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. W związku z tym, wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2021 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale od dnia 01.04.2020 roku Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
9 grudnia 2020

Oferty pracy

Szczegóły
Data
9 grudnia 2020
Autor


Data publikacji: 16.10.2020 roku

Gospodarz domów mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku zatrudni gospodarzy domów mieszkalnych.

Wymagania:

– dokładność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność.

Obowiązki:

– sprzątanie klatek schodowych, korytarzy, piwnic i innych pomieszczeń w blokach,
– sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych wokół posesji (pielenie, grabienie),
– sprzątanie chodników, parkingów, wewnętrznych dróg osiedlowych, śmietników,
– w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, parkingów.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– praca od poniedziałku do piątku w godzinach 6-14,
– wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa + dodatek stażowy,
– świadczenia z ZFŚS,
– PPK.

CV wraz z dwoma oświadczeniami dołączonymi poniżej można składać osobiście na portierni budynku Zarządu przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 lub poprzez formularz kontaktowy e-mail.

Więcej informacji o w/w ofercie pracy uzyskać można kontaktując się z Działem Kadr pod nr tel. 502-920-425 lub 502-920-643.

Oświadczenie kandydata do pracy oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
6 listopada 2020

Zawieszona działalność kulturalna i oświatowa

Szczegóły
Data
6 listopada 2020
Autor

W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 informujemy, iż w klubach Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” zawieszona jest do odwołania działalność kulturalna i oświatowa.
Działalność klubów ograniczona jest wyłącznie do cyklicznych zajęć sportowych bez udziału publiczności.

Pozostajemy jednakże do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów i mailami:

– Klub Jubilat 505-273-513, jubilat@sm-rodzinakolejowa.pl,
– Klub Kalina 505-273-487, kalina@sm-rodzinakolejowa.pl,
– Klub Gaj 505-273-470, gaj@sm-rodzinakolejowa.pl,
– Klub Stoczek 505-273-515, stoczek@sm-rodzinakolejowa.pl.

Zapraszamy do odwiedzania i śledzenia naszej strony na facebooku oki.inspiruje na której każdy może znaleźć coś dla siebie.
Czekamy także na Państwa propozycje w formie ciekawego postu. Warto podzielić się swoimi pasjami!

Ogłoszenia
/
9 października 2020

Uprawnieni do przekształcenia lokali w odrębne prawo własności w nieruchomości Wyszyńskiego 9

Szczegóły
Data
9 października 2020
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku zawiadamia, że projekt UCHWAŁY określającej przedmiot odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 w Białymstoku oraz wielkość udziałów w prawie własności nieruchomości będzie udostępniony do wglądu zainteresowanym Członkom Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w dniach: 16.10.2020 r. – 30.10.2020 r. (2 tygodnie) w godz. 9:00 -14:00.

Wszelkich informacji w przedmiocie określenia odrębnej własności w/w lokali udziela w godz. 7:00 -15:00:

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia do Zarządu Spółdzielni wniosków dotyczących zmian w projekcie uchwały w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia w/w projektu.

W związku ze stanem epidemiologicznym, wyłożenie będzie na parterze w holu przy portierni. Prosimy o bezwzględne zakładanie maseczek, rękawiczek.

Konkursy
/
27 września 2020

Rozstrzygnięcie konkursu na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy” 2020

Szczegóły
Data
27 września 2020
Autor

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy 2020 roku w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa”, przeprowadzonego w dniu 26.08.2020 roku.

Komisja w składzie:

  • Alina Horosz – Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej Rady Nadzorczej,
  • Sławomir Jaremiszyn – członek Rady Osiedla “Dziesięciny II”,
  • Alina Krawczyk – członek Rada Osiedla “Dziesięciny I”,
  • Danuta Żakiewicz-Kuen – członek Rada Osiedla “Wysoki Stoczek Południe”,
  • Aleksandra Kadłubowska – członek Rada Osiedla “Przydworcowe”,
  • Piotr Kruk – członek Rada Osiedla “Młodych”,
  • Anna Babińska – członek Rada Osiedla “Sady Antoniukowskie”,

w obecności koordynatora ds. społeczno-wychowawczych pani Aliny Dobrogowskiej-Gwackiej, zapoznała się z protokołami komisji osiedlowych z przeglądu balkonów i ogródków, jak również materiałem zdjęciowym. Zgodnie z regulaminem konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” dokonała wyboru i postanowiła przyznać następujące nagrody:

I kategoria:
OGRÓDKI PRZYDOMOWE
Adres zamieszkaniaZdjęcie
I miejsceul. Gajowa 62Zobacz
II miejsceul. Studzienna 16Zobacz
ul. Rzemieślnicza 27Zobacz
III miejsceul. Gruntowa 9Zobacz
Wyróżnienia:ul. Narewska 2AZobacz
ul. Antoniukowska 12AZobacz
ul. Gajowa 28Zobacz
ul. Palmowa 12Zobacz
ul. Jarzębinowa 4Zobacz
ul. Wyszyńskiego 8AZobacz
ul. Boh. Monte Cassino 23Zobacz
ul. Gruntowa 3Zobacz
II kategoria:
BALKONY DUŻE
Adres zamieszkania
Zdjęcie
I miejsceul. Scaleniowa 25Zobacz
II miejsceul. Gajowa 64AZobacz
III miejsceul. Zwycięstwa 33Zobacz
ul. H. Kołłątaja 65Zobacz
Wyróżnienia:ul. Wiatrakowa 4/1Zobacz
ul. Hallera 21Zobacz
ul. Jarzębinowa  14AZobacz
ul. Wyszyńskiego 6B Zobacz
ul. Stołeczna 12Zobacz
ul. Zwycięstwa 31Zobacz
III kategoria:
BALKONY MAŁE
Adres zamieszkaniaZdjęcie
I miejsceul. Gruntowa 7Zobacz
ul. Studzienna 9Zobacz
II miejsceul. Wyszyńskiego 8AZobacz
III miejsceul. Gruntowa 3Zobacz
ul. Dziesięciny 1Zobacz
Wyróżnienia:ul. Antoniukowska 46Zobacz
ul. Narewska 9Zobacz
ul. Hallera 27Zobacz
ul. Gajowa 71Zobacz
ul. Gajowa 78Zobacz
ul. Stołeczna 14CZobacz

Ze względu na obowiązujący stan epidemiczny Komisja uznała, iż w bieżącym roku z uwagi na obostrzenia nie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Dyplomy i nagrody zostaną przekazane laureatom przez poszczególne Administracje.

Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie S.M. “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.