ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Ogłoszenia
/
6 czerwca 2021

Walne Zgromadzenia i Zebrania Właścicieli lokali

Szczegóły
Data
6 czerwca 2021
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) informuje, że Walne Zgromadzenia i Zebrania Właścicieli, zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia spółdzielni albo Zebrania Właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni zwołując Walne Zgromadzenie będzie opierał się na w/w ustawie oraz z zachowaniem porządku określonego w Statucie Spółdzielni.

Konkursy
/
21 maja 2021

Konkurs na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2021 roku”

Szczegóły
Data
21 maja 2021
Autor

Rada Nadzorcza i Zarząd S.M. “Rodzina Kolejowa” ogłaszają konkurs na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2021 roku”.

Terminy przeglądów konkursowych:
– do 31.07.2021 r. komisje rad osiedli wyłaniają kandydatów do nagród w kategorii: balkonów dużych, małych i ogródków,
– do 15.08.2021 r. wykonywane są zdjęcia balkonów i ogródków zgłoszonych do finału,
– do 01.09.2021 r. komisja Spółdzielni wyłania laureatów konkursu w trzech kategoriach: balkony małe, balkony duże i ogródki (po trzech nagrodzonych) i ogłasza wyniki konkursu,
– do 30.09.2021 r. podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Zobacz ogłoszenie o konkursie Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
18 maja 2021

Półkolonie letnie dla najmłodszych mieszkańców Spółdzielni

Szczegóły
Data
18 maja 2021
Autor

Kluby osiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku prowadzą nabór na półkolonie letnie 2021.
Plan organizacji półkolonii z terminami turnusów przedstawia się następująco:

Klub osiedlowyI termin półkoloniiII termin półkoloniiTelefon kontaktowy (w godz. 14.00-19.00)
Jubilat05.07.2021 – 16.07.202119.07.2021 – 30.07.2021505-273-513
Kalina28.06.2021 – 09.07.202116.08.2021 – 27.08.2021505-273-487
Gaj12.07.2021 – 23.07.202126.07.2021 – 06.08.2021505-273-470
Stoczek28.06.2021 – 09.07.202116.08.2021 – 20.08.2021505-273-515

Półkolonie organizowane są z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.
Liczba miejsc ograniczona.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusów z przyczyn od niego niezależnych.

Ogłoszenia
/
5 maja 2021

Informacja dotycząca odczytów podzielników ciepła

Szczegóły
Data
5 maja 2021
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że rozpoczyna odczyty podzielników kosztów ogrzewania.

Odczyty zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

W mieszkaniu powinna przebywać osoba zdrowa, niepodlegająca izolacji lub kwarantannie. Osoby objęte kwarantanną lub pozostające w trakcie izolacji, proszone są o nieudostępnienie mieszkania.

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym, zarówno Państwo jak i pracownicy dokonujący odczytów, muszą zachować reżim sanitarny. Wobec powyższego prosimy o przewietrzenie mieszkania, zdezynfekowanie klamek przed wejściem pracowników wykonujących odczyt, a ponadto o zachowanie bezpiecznej odległości (2m) oraz zastosowanie środków ochrony indywidualnej, poprzez osłonę ust i nosa. Prosimy również o ograniczenie do minimum ilości osób postronnych przebywających podczas odczytu w lokalu oraz posiadanie własnego długopisu do podpisania protokołu. Pracownicy firmy realizującej w/w zadanie wyposażeni będą w maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji.

Szczegółowe informacje i dokładne terminy odczytów znajdą Państwo poniżej.

Liczymy na Państwa współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zobacz plan odczytu podzielników ciepła w zasobach Spółdzielni w 2021 roku Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
4 maja 2021

Informacja dotycząca ograniczenia wstępu mieszkańców do siedziby Spółdzielni

Szczegóły
Data
4 maja 2021
Autor