ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Ogłoszenia
/
27 marca 2020

Nie przyjmujemy interesantów

Szczegóły
Data
27 marca 2020
Autor

Ogłoszenia
/
13 marca 2020

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Szczegóły
Data
13 marca 2020
Autor

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.

Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (KORONAWIRUS) oraz dbaniem o bezpieczeństwo mieszkańców naszych osiedli i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, prosimy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z Administracjami i biurem Zarządu Spółdzielni do niezbędnego minimum. Prosimy o korzystanie z form komunikacji takich jak: telefon, e-bok, e-mail.

W gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych oraz na stronie www.sm-rodzinakolejowa.pl znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje umożliwiające szybki kontakt ze Spółdzielnią i pogotowiem technicznym.

Za wynikłe utrudnienia, niedogodności przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie, ponieważ ograniczenie kontaktów bezpośrednich jest spowodowane wyższą koniecznością.

Z poważaniem: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.

Ogłoszenia
/
12 marca 2020

Odwołanie wszystkich zajęć w klubach osiedlowych w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szczegóły
Data
12 marca 2020
Autor

W związku z aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem, Zarząd S.M. “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, zatwierdza z dniem 12.03.2020 roku odwołanie wszystkich zajęć grupowych, spotkań i imprez prowadzonych przez kluby osiedlowe do czasu wznowienia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych.

Planowane wydarzenia kulturalne odbędą się w innych terminach, o których na bieżąco będziemy informowali mieszkańców zasobów.

Ogłoszenia
, Opłaty
/
17 stycznia 2020

Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy dźwigów

Szczegóły
Data
17 stycznia 2020
Autor

W dniu 15.01.2020 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku działając zgodnie z § 41 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni, w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2020 (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku), postanowił (Uchwałą Zarządu Nr 1/3/2020 z dnia 15.01.2020 roku) podnieść opłatę eksploatacyjną członkom Spółdzielni średnio o 0,20 zł/m2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Ostatnia podwyżka opłaty eksploatacyjnej miała miejsce w 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku ustalił, iż odpis na fundusz remontowy dźwigów wzrasta o 0,10 zł/m2. Zmiana odpisu podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia tzw. resursów dźwigów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 01.05.2020 roku.

Informacja Zarządu o zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy dźwigów Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
, Opłaty
/
15 stycznia 2020

Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych

Szczegóły
Data
15 stycznia 2020
Autor

W związku ze znacznym wzrostem kosztów prowizji bankowych ponoszonych przez Spółdzielnię na pokrycie opłat eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że od dnia 01.03.2020 roku prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Spółdzielni obciążać będzie wpłacającego.

Informacja Zarządu Icona dokumentu pdf