ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Ogłoszenia
/
24 września 2021

Godziny pracy Spółdzielni

Szczegóły
Data
24 września 2021
Autor

Ogłoszenia
/
24 września 2021

Działania informacyjno-promocyjne

Szczegóły
Data
24 września 2021
Autor

W związku ze skierowaną prośbą od Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Andersa w Białymstoku, Zarząd S.M. “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, włączając się w działania informacyjno-promocyjne tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Białegostoku, publikuje na stronie internetowej Spółdzielni, informację wraz z plakatem, zachęcającym mieszkańców osiedla “Przydworcowe” do oddania swoich głosów poparcia dla niżej wymienionych projektów.

“Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Andersa w Białymstoku wraz z kadrą pedagogiczną, społecznością uczniowską oraz rodzicami zwracają się z uprzejmą prośbą o wsparcie 2 projektów zgłoszonych przez naszą Szkołę do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Białegostoku.

Projekt pierwszy o numerze: O 01 – Przydworcowe Aktywne z Andersiakami, zakłada przeprowadzenie remontu i modernizacji pomieszczeń auli ZST oraz zakup mebli i wyposażenia.
Projekt drugi o numerze: O 08 – Czytam, wiem, potrafię, pomagam – nowa funkcjonalność biblioteki Zespołu Szkół Technicznych, zakłada stworzenie nowoczesnego centrum czytelniczo-informacyjnego w bibliotece szkoły, w tym: remont biblioteki, zakup mebli, wyposażenia oraz sprzętu IT.

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku to szkoła, która od wielu lat buduje relacje. W szczególności chcemy budować relacje, dobre kontakty ze środowiskiem lokalnym, z mieszkańcami Białegostoku.

Zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego projekty mają pomóc nie tylko naszym dzieciom, ale także całej społeczności osiedlowej. Ze zmodernizowanych przestrzeni skorzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy, w szczególności ludzie starsi, którzy nie mają dostępu do komputera, a nasi uczniowie okażą im pomoc np. w założeniu internetowego konta pacjenta czy też wypełnieniu formularza elektronicznego. Remont auli szkolnej pozwoli na organizację spotkań, warsztatów, wieczorków itp. Wielopokoleniowa współpraca, wsparcie i żywy kontakt, którego wszystkim nam tak ostatnio brakuje, przyniosą korzyści i mieszkańcom i uczniom, rozwijając ich empatię i zdolności“.

Ogłoszenia
/
2 września 2021

Oferty pracy

Szczegóły
Data
2 września 2021
Autor


Data publikacji: 02.09.2021 roku

Gospodarz domów mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku zatrudni gospodarzy domów mieszkalnych.

Wymagania:

– dokładność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność.

Obowiązki:

– sprzątanie klatek schodowych, korytarzy, piwnic i innych pomieszczeń w blokach,
– sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych wokół posesji (pielenie, grabienie),
– sprzątanie chodników, parkingów, wewnętrznych dróg osiedlowych, śmietników,
– w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, parkingów.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– praca od poniedziałku do piątku w godzinach 6-14,
– wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa + dodatek stażowy,
– świadczenia z ZFŚS,
– PPK.

CV wraz z dwoma oświadczeniami dołączonymi poniżej można składać osobiście na portierni budynku Zarządu przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 lub poprzez formularz kontaktowy e-mail.

Więcej informacji o w/w ofercie pracy uzyskać można kontaktując się z Działem Kadr pod nr tel. 502-920-643.

Oświadczenie kandydata do pracy oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
24 czerwca 2021

Działania informacyjno-promocyjne

Szczegóły
Data
24 czerwca 2021
Autor

W związku ze skierowaną prośbą od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Zarząd S.M. “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, włączając się w działania informacyjno-promocyjne najnowszych e-usług Krajowej Administracji Skarbowej, publikuje na stronie internetowej Spółdzielni, plakat informacyjny ułatwiający kontakt online podatnika z urzędem skarbowym.

Ogłoszenia
/
6 czerwca 2021

Walne Zgromadzenia i Zebrania Właścicieli lokali

Szczegóły
Data
6 czerwca 2021
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) informuje, że Walne Zgromadzenia i Zebrania Właścicieli, zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia spółdzielni albo Zebrania Właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni zwołując Walne Zgromadzenie będzie opierał się na w/w ustawie oraz z zachowaniem porządku określonego w Statucie Spółdzielni.