ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Ogłoszenia
/
24 czerwca 2022

Godziny pracy Spółdzielni

Szczegóły
Data
24 czerwca 2022
Autor

Ogłoszenia
/
24 czerwca 2022

Nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną dla budynków: Ślusarska 14-16

Szczegóły
Data
24 czerwca 2022
Autor

W związku z sytuacją na rynku paliwa gazowego jak również ze wzrostem ceny gazu oraz po przeprowadzonej analizie kosztów zużycia ciepłej wody, wynika konieczność podwyższenia stawki za podgrzanie wody zimnej do celów ciepłej wody. W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, iż od 1 lipca 2022 r. zmianie ulega cena za podgrzanie 1 m3 wody zimnej na cele ciepłej wody:
PODGRZANIE WODY:

  • lokale mieszkalne opomiarowane – 24,50 zł/m3,
  • ryczałt za ciepłą wodę w mieszkaniach nieopomiarowanych (7,5 m3) – 183,75 zł/os/m-cznie.

.

Nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną dla budynków: Ślusarska 14-16 Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
24 czerwca 2022

Nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną

Szczegóły
Data
24 czerwca 2022
Autor

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzono nowe taryfy dla Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku – dec. OLB.4210.26.2022.AW oraz w oparciu o aktualnie obowiązującą taryfę dla PUHP LECH Sp. z o.o. – dec. OLB.4210.41.2022.AWr, Enea Ciepło Sp. z o.o. wprowadza od dnia 01.07.2022 r. nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną. Jest to trzecia podwyżka energii cieplnej w 2022 roku. Opłata stała [MW] zwiększyła się średnio o 19,51%, natomiast opłata zmienna [GJ] wzrosła średnio o 15,10%. W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, iż z dniem 1 lipca 2022 roku zmienia się cena podgrzania zimnej wody na cele ciepłej wody:

  • podgrzanie wody zimnej do celów ciepłej wody wynosić będzie 24,50 zł/m3,
  • ryczałt za ciepłą wodę w mieszkaniach nieopomiarowanych wzrośnie do 183,75 zł/os/mies.

.
ABY UNIKNĄĆ DOPŁAT DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA SUGERUJEMY PAŃSTWU ZWIĘKSZENIE WPŁAT MIESIĘCZNYCH ZALICZEK NA POCZET KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO KOŃCA OKRESU ROZLICZENIOWEGO TJ. DO DNIA 30.09.2022 ROKU.

Nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną Icona dokumentu pdf

Konkursy
/
7 czerwca 2022

Konkurs na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2022 roku”

Szczegóły
Data
7 czerwca 2022
Autor

Rada Nadzorcza i Zarząd S.M. “Rodzina Kolejowa” ogłaszają konkurs na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2022 roku”.

Terminy przeglądów konkursowych:
– do 31.07.2022 r. komisje rad osiedli wyłaniają kandydatów do nagród w kategorii: balkonów dużych, małych i ogródków,
– do 15.08.2022 r. wykonywane są zdjęcia balkonów i ogródków zgłoszonych do konkursu,
– do 01.09.2022 r. komisja Spółdzielni wyłania laureatów konkursu w trzech kategoriach: balkony małe, balkony duże i ogródki (po trzech nagrodzonych) i ogłasza wyniki konkursu,
– do 30.09.2022 r. podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Zobacz ogłoszenie o konkursie Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
23 maja 2022

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Szczegóły
Data
23 maja 2022
Autor

Na podstawie § 26 ust. 1 w związku z § 24 statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, które odbędzie się w sześciu częściach w następujących terminach:

  • 15.06.2022r. – osiedle “Przydworcowe” w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 6 Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku przy ul. Grunwaldzkiej 18 o godz. 17.00,
  • 20.06.2022r. – osiedle “Sady Antoniukowskie” w budynku klubu osiedlowego “Jubilat” w Białymstoku przy ul. Głowackiego 14 o godz. 17.00,
  • 21.06.2022r. – osiedle “Młodych” w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00,
  • 22.06.2022r. – osiedle “Dziesięciny I” w budynku Szkoły Podstawowej Nr 47 w Białymstoku przy ul. Palmowej 28 o godz. 17.00,
  • 23.06.2022r. – osiedle “Dziesięciny II” w budynku klubu osiedlowego “Gaj” w Białymstoku przy ul. Gajowej 68/1 o godz. 17.00,
  • 24.06.2022r. – osiedle “Wysoki Stoczek Południe” w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00.

 

Pliki do pobrania:
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Przydworcowe”
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Sady Antoniukowskie”
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Młodych”
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Dziesięciny I”
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Dziesięciny II”
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Wysoki Stoczek Południe”