ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Konkursy
/
26 maja 2020

Konkurs na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2020 roku”

Szczegóły
Data
26 maja 2020
Autor

Rada Nadzorcza i Zarząd S.M. “Rodzina Kolejowa” ogłaszają konkurs na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2020 roku”.

Terminy przeglądów konkursowych:
– do 31.07.2020 r. komisje rad osiedli wyłaniają kandydatów do nagród w kategorii: balkonów dużych, małych i ogródków,
– do 15.08.2020 r. wykonywane są zdjęcia balkonów i ogródków zgłoszonych do finału,
– do 01.09.2020 r. komisja Spółdzielni wyłania laureatów konkursu w trzech kategoriach: balkony małe, balkony duże i ogródki (po trzech nagrodzonych) i ogłasza wyniki konkursu,
– do 30.09.2020 r. podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Zobacz ogłoszenie o konkursie Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
29 kwietnia 2020

Odczyty wskazań podzielników kosztów c.o.

Szczegóły
Data
29 kwietnia 2020
Autor

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku uprzejmie informuje, że w związku z epidemią koronawirusa i związanymi z tym obostrzeniami, brak jest możliwości dokonania odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania w dotychczasowych terminach tj. kwiecień, maj, czerwiec i dokonania rozliczeń kosztów ogrzewania, za sezon grzewczy 2019/2020.

Z chwilą zniesienia ograniczeń związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zostaną wyznaczone nowe terminy odczytów wskazań podzielników kosztów i po ich wykonaniu będzie można dokonać rozliczenia kosztów ogrzewania z w/w okres.

Dotychczasowe zaliczki opłat za centralne ogrzewania i podgrzanie ciepłej wody pozostają bez zmian.

Z poważaniem: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.

Ogłoszenia
/
3 kwietnia 2020

Walne zgromadzenia i zebrania właścicieli lokali

Szczegóły
Data
3 kwietnia 2020
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) informuje, że walne zgromadzenia i zebrania właścicieli, zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni zwołując Walne Zgromadzenie będzie opierał się na w/w ustawie oraz z zachowaniem porządku określonego w Statucie Spółdzielni.

Ogłoszenia
/
13 marca 2020

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Szczegóły
Data
13 marca 2020
Autor

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.

Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (KORONAWIRUS) oraz dbaniem o bezpieczeństwo mieszkańców naszych osiedli i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, prosimy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z Administracjami i biurem Zarządu Spółdzielni do niezbędnego minimum. Prosimy o korzystanie z form komunikacji takich jak: telefon, e-bok, e-mail.

W gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych oraz na stronie www.sm-rodzinakolejowa.pl znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje umożliwiające szybki kontakt ze Spółdzielnią i pogotowiem technicznym.

Za wynikłe utrudnienia, niedogodności przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie, ponieważ ograniczenie kontaktów bezpośrednich jest spowodowane wyższą koniecznością.

Z poważaniem: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.

Ogłoszenia
, Opłaty
/
17 stycznia 2020

Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy dźwigów

Szczegóły
Data
17 stycznia 2020
Autor

W dniu 15.01.2020 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku działając zgodnie z § 41 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni, w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2020 (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku), postanowił (Uchwałą Zarządu Nr 1/3/2020 z dnia 15.01.2020 roku) podnieść opłatę eksploatacyjną członkom Spółdzielni średnio o 0,20 zł/m2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Ostatnia podwyżka opłaty eksploatacyjnej miała miejsce w 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku ustalił, iż odpis na fundusz remontowy dźwigów wzrasta o 0,10 zł/m2. Zmiana odpisu podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia tzw. resursów dźwigów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 01.05.2020 roku.

Informacja Zarządu o zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy dźwigów Icona dokumentu pdf