ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
15 czerwca 2023

Zmiany wysokości stawek za podgrzanie zimnej wody na cele ciepłej wody od dnia 01.07.2023r. (poza budynkami Ślusarska 14,16)

Szczegóły
Data
15 czerwca 2023
Autor

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf dla Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku decyzją OLB.4210.14.2023.AWr oraz w oparciu o aktualnie obowiązującą taryfę dla PUHP LECH Sp. z o.o. dec. OLB.4210.67.2022.EBo, Enea Ciepło Sp. z o.o. wprowadziła od dnia 01.05.2023 r. nowe wyższe stawki opłat za energię cieplną. W styczniu 2023 r. Enea Ciepło Sp. z o.o. informowała o planowanej obniżce stawki za energię cieplną od maja, która nie weszła w życie. Z analizy kosztów ciepłej wody wynika konieczność podniesienia opłaty za podgrzanie wody od dnia 01 lipca 2023 r.

Podgrzanie wody:

  • lokale mieszkalne opomiarowane – z 30,70 zł/m3 na 38,40zł/m3,
  • lokale użytkowe opomiarowane – z 30,70 zł/m3 + VAT na 38,40 zł/m3 + VAT,
  • ryczałt za ciepłą wodę – 5,0 m3 x 38,40 zł/m3 = 192 zł/os/m-cznie.

.
Jednocześnie zgodnie z Uchwałą nr 16/20/2023 z dnia 01.06.2023 r. zmienił się ryczałt za zimną wodę i wynosi:

  • ryczałt za zimną wodę – 10,0 m3 x 8,20 zł/m3 = 82 zł/os/m-cznie.

Zmiany wysokości stawek za podgrzanie zimnej wody na cele ciepłej wody od 01.07.2023r. Icona dokumentu pdf

Comments (0)