ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
24 kwietnia 2023

Zmiany wysokości stawek za centralne ogrzewanie od dnia 01.05.2023 r. (poza budynkami Ślusarska 14, 16)

Szczegóły
Data
24 kwietnia 2023
Autor

Enea Ciepło Sp. z o.o. na podstawie decyzji OLB.4210.14.2023.AWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wprowadza od dnia 01.05.2023 r. nowe stawki opłat za energię cieplną. Średni wzrost opłat za ciepło wyniesie 3,01%.

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, iż z dniem 01 maja 2023 r. zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w lokalach opomiarowanych i nieopomiarowanych wzrosną o 3%.

Zmiany wysokości stawek za centralne ogrzewanie od dnia 01.05.2023r. Icona dokumentu pdf

Comments (0)