ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
30 marca 2019

Ogłoszenie

Szczegóły
Data
30 marca 2019
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że od 01 października 2017 roku zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/549/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24.04.2017 r. istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Uwzględniając powyższe, można złożyć stosowny wniosek, który jest do pobrania w administracji osiedla lub na stronie internetowej Spółdzielni. Złożenie wniosku do 5-tego każdego miesiąca uprawnia do częściowego zwolnienia z w/w opłaty w miesiącu jego złożenia.

Spółdzielnia zgodnie ze składanymi comiesięcznymi deklaracjami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnosząc opłaty uwzględni osoby, które złożyły stosowny wniosek w/w terminie o częściowe zwolnienie i przekaże otrzymane dane osobowe do Urzędu Miasta Białegostoku.

Pliki do pobrania:
Oświadczenie Karta Dużej Rodziny

Comments (0)