ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
16 sierpnia 2023

Informacja o szacowanej wysokości zakupu ciepła na poszczególne węzły

Szczegóły
Data
16 sierpnia 2023
Autor

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” informuje, iż ENEA CIEPŁO Sp. z o.o. w Białymstoku od dnia 01.07.2023 r. stosuje maksymalne ceny dostawy ciepła wynikające z art. 3a ust. 2 pkt. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W związku z powyższym Spółdzielnia informuje o wielkości zmniejszenia kosztów zakupu ciepła po zastosowaniu maksymalnej ceny na Państwa węźle.

Powyższe dotyczy lokali:

  • mieszkalnych, w których zakupione ciepło zużywane jest wyłącznie na cele prowadzenia gospodarstw domowych,
  • użytkowych zajmowanych przez podmioty uprawnione do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą lub maksymalnej ceny dostawy ciepła, o ile złożyły stosowne oświadczenie.

.
Spółdzielnia określając wysokość zaliczki na poczet kosztów co i cw na sezon grzewczy 2022/2023 nie miała wiedzy o skali wysokości podwyżki kosztów zakupu ciepła. Dlatego też zaliczka była kalkulowana bez uwzględnienia tych podwyżek. Jednak skorzystanie przez ENEA CIEPŁO Sp. z o.o. z regulacji ustawowych (ceny maksymalnej) pozwoliło, na pozostawienie zaliczki w dotychczasowej wysokości.

Osiedle “Przydworcowe” Icona dokumentu pdf

Osiedle “Sady Antoniukowskie” Icona dokumentu pdf

Osiedle “Młodych” Icona dokumentu pdf

Osiedle “Dziesięciny I” Icona dokumentu pdf

Osiedle “Dziesięciny II” Icona dokumentu pdf

Osiedle “Wysoki Stoczek Południe” Icona dokumentu pdf

Osiedle “Bacieczki” Icona dokumentu pdf

Comments (0)