ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
23 października 2023

Działania informacyjne

Szczegóły
Data
23 października 2023
Autor

W związku z incydentami polegającymi na otwartych i odbezpieczonych drzwiach szybów windy, które mają istoty wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na tego typu zdarzenia. Jeżeli będziecie Państwo świadkiem otwartych drzwi z jednoczesnym brakiem kabiny, prosimy niezwłocznie powiadomić pogotowie dźwigowe, którego dane kontaktowe umieszczone są na drzwiach kabiny.

Prosimy jednocześnie o stosowanie się do umieszczonych znaków ostrzegawczych “STÓJ!!! SPRAWDŹ OBECNOŚĆ KABINY” oraz sprawdzenie czy w kabinie świeci się światło oraz czy kabina stoi na równi z przystankiem na który wezwano windę.

Comments (0)