ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
25 marca 2021

Doręczanie korespondencji informacyjnej drogą elektroniczną

Szczegóły
Data
25 marca 2021
Autor

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, iż zgodnie z §10 “Regulaminu dostarczania korespondencji do lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Rodzina Kolejowa w Białymstoku oraz ponoszenia kosztów z tym związanych” istnieje możliwość bezpłatnej formy doręczania korespondencji na elektroniczną skrzynkę pocztową (tzw. e-mail), jak również przesyłania krótkich wiadomości, informacji i powiadomień za pomocą wiadomości tekstowych (tzw. SMS) na numer telefonu. Warunkiem jest złożenie pisemnego oświadczenia, w którym została wyrażona zgoda na w/w formę doręczenia korespondencji i dostarczenia oświadczenia do Administracji osiedla.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji informacyjnej drogą elektroniczną jest dostępne na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce “pobierz” jako załącznik Nr 3 do “Regulaminu dostarczania korespondencji do lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Rodzina Kolejowa w Białymstoku oraz ponoszenia kosztów z tym związanych” jak również w Administracji osiedla.

Doręczanie korespondencji informacyjnej drogą elektroniczną Icona dokumentu pdf

Comments (0)