ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
28 czerwca 2024

Zmiany wysokości stawek za podgrzanie wody zimnej na cele ciepłej wody oraz zmiana zaliczek za c.o. od 01.07.2024 r. w budynku Ślusarska 14, 16

Szczegóły
Data
28 czerwca 2024
Autor

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf dla PGNiG Obrót Detaliczny od dnia 01 lipca 2024 r. ceny gazu wzrastają średnio o 20%. W związku z powyższym Spółdzielnia informuje, iż z dniem 01 lipca 2024 r. o 20% wzrasta:
.
1. cena za podgrzanie 1m3 wody zimnej na cele ciepłej wody i wynosi:

  • lokale mieszkalne opomiarowane – 29,40 zł/m3,
  • ryczałt za ciepłą wodę w mieszkaniach nieopomiarowanych (5,0 m3) – 147,00 zł/os/m-cznie.

.
2. zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody.
.
Ceny za gaz są niezależne od Spółdzielni.

Comments (0)