ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
20 stycznia 2023

Zmiany wysokości stawek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę od dnia 01.01.2023 r. (poza budynkami Ślusarska 14, 16)

Szczegóły
Data
20 stycznia 2023
Autor

W związku z decyzją OLB.4210.47.2022.AWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającą nowe taryfy dla Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku oraz w oparciu o aktualnie obowiązującą taryfę dla PUHP LECH Sp. z o.o.(dec. OLB.4210.41.2022.AWr) Enea Ciepło Sp. z o.o. wprowadziła od dnia 01.02.2023 r. nowe stawki opłat za energię cieplną. Opłata stała [MW] oraz opłata zmienna [GJ] zwiększyła się średnio o 37,98%.
W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, iż z dniem 01 stycznia 2023 r.:

  • zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w lokalach opomiarowanych i nieopomiarowanych wzrosną o 25%,
  • podgrzanie wody zimnej do celów ciepłej wody wynosić będzie 30,70 zł/m3,
  • ryczałt za ciepłą wodę w mieszkaniach nieopomiarowanych wzrośnie do  230,25 zł/os/mies.

Comments (0)