ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
28 czerwca 2024

Zmiany od 01.07.2024 r. wysokości opłat za dostawę wody zimnej w zasobach Spółdzielni

Szczegóły
Data
28 czerwca 2024
Autor

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. decyzją BI.RZT.70.10.2023 wprowadzają z dniem 02.07.2024 r. nowe ceny za zimną wodę i odprowadzanie ścieków, które wzrosną łącznie o 49,63%. Jednocześnie informujemy, iż została wprowadzona nowa opłata abonamentowa liczona od wodomierza głównego. W związku z powyższym z dniem 01 lipca 2024 r.:
– ceny za zimną wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą:

  • lokale mieszkalne opomiarowane – 12,27 zł/m3,
  • lokale użytkowe opomiarowane – 11,36 zł/m3 + VAT,
  • ryczałt na zimną wodę – 10,0 m3 x 12,27 zł/m3 = 122,70 zł/os/m-cznie.

.
– zaliczka na zimną wodę wzrasta o 49,63%,
– zaliczka na pokrycie niedoboru zimnej wody wynosić będzie 0,08 zł/m2.
.
Nowe opłaty czynszowe otrzymają Państwo wraz z rozliczeniem wody za okres 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. Ceny za zimną wodę i odprowadzanie ścieków są niezależne od Spółdzielni.

Comments (0)