ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
, Opłaty
/
17 stycznia 2020

Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy dźwigów

Szczegóły
Data
17 stycznia 2020
Autor

W dniu 15.01.2020 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku działając zgodnie z § 41 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni, w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2020 (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku), postanowił (Uchwałą Zarządu Nr 1/3/2020 z dnia 15.01.2020 roku) podnieść opłatę eksploatacyjną członkom Spółdzielni średnio o 0,20 zł/m2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Ostatnia podwyżka opłaty eksploatacyjnej miała miejsce w 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku ustalił, iż odpis na fundusz remontowy dźwigów wzrasta o 0,10 zł/m2. Zmiana odpisu podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia tzw. resursów dźwigów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 01.05.2020 roku.

Informacja Zarządu o zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy dźwigów Icona dokumentu pdf

Comments (0)