ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
20 czerwca 2024

Zmiana stawki za podgrzanie wody od 01.07.2024 r. w zasobach Spółdzielni

Szczegóły
Data
20 czerwca 2024
Autor

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf dla Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku decyzją OLB.4210.11.2024.AWr oraz dla PUHP LECH Sp. z o.o. decyzją OLB.4210.12.2024EGr cena energii cieplnej wzrosła łącznie o 5,38%. W związku z powyższym z dniem 01 lipca 2024 r. ulega zmianie zaliczka za podgrzanie 1m3 wody i będzie wynosiła:

Podgrzanie wody:

  • lokale mieszkalne opomiarowane – 47,30 zł/m3,
  • lokale użytkowe opomiarowane – 47,30 zł/m3 + VAT,
  • ryczałt za ciepłą wodę – 5,0 m3 x 47,30 zł/m3 = 236,50 zł/os/m-cznie.

.
Nowe opłaty czynszowe otrzymają Państwo wraz z rozliczeniem wody za okres 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. Ceny za energię cieplną są niezależne od Spółdzielni.

Comments (0)