ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
17 lutego 2022

Zmiana rozliczania zużytego do celów gospodarstw domowych gazu z osób na m2 powierzchni użytkowej

Szczegóły
Data
17 lutego 2022
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że z dniem 01 lipca 2022 roku zmienia się sposób rozliczania zużytego do celów gospodarstw domowych gazu z osób na m2 powierzchni użytkowej. (Wniosek Zarządu Nr 27/6/2022 z dnia 09.02.2022 r.), co jest zgodne ze statutem Spółdzielni § 61 ust. 6 pkt. 6.

Zmiana sposobu rozliczania podyktowana jest koniecznością dostosowania obowiązujących przepisów do Ustawy z dnia 26.01.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r poz. 202). Ustawa ta nakłada obowiązek rozliczania gazu w przypadku jego wykorzystania do celów prowadzonej w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej od kubatury lub powierzchni użytkowej lokalu.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na nadzwyczajną sytuację związaną z podwyżkami cen gazu wprowadzonymi w roku 2021 i zastosowaniem taryf biznesowych w odniesieniu do Spółdzielni mieszkaniowych przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. rozliczenie gazu za 2021 rok zostanie wykonana w późniejszym terminie. Opóźnienie w rozliczeniu spowodowane jest oczekiwaniem na korektę kosztów zakupu gazu zużytego na cele mieszkaniowe w roku 2021.
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku w listopadzie 2021 roku złożyła do PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. wniosek o korektę kosztów.

Zmiana rozliczania zużytego do celów gospodarstw domowych gazu Icona dokumentu pdf

Comments (0)