ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
13 maja 2024

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Szczegóły
Data
13 maja 2024
Autor

Na podstawie § 26 ust. 1 w związku z § 24 statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie członków, które odbędzie się w sześciu częściach w następujących terminach:

  • 04.06.2024 r. – osiedle “Przydworcowe” w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 6 Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku przy ul. Grunwaldzkiej 18 o godz. 17.00,
  • 05.06.2024 r. – osiedle “Sady Antoniukowskie” w budynku Klubu “Jubilat” w Białymstoku przy ul. Głowackiego 14 o godz. 17.00,
  • 06.06.2024 r. – osiedle “Młodych” w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00,
  • 07.06.2024 r. – osiedle “Dziesięciny I” w budynku Szkoły Podstawowej Nr 47 w Białymstoku przy ul. Palmowej 28 o godz. 17.00,
  • 10.06.2024 r. – osiedle “Dziesięciny II” w budynku Klubu “Gaj” w Białymstoku przy ul. Gajowej 68/1 o godz. 17.00,
  • 11.06.2024 r. – osiedle “Wysoki Stoczek Południe” w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00.

 

Pliki do pobrania:
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Przydworcowe”
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Sady Antoniukowskie”
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Młodych”
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Dziesięciny I”
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Dziesięciny II”
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu “Wysoki Stoczek Południe”
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

Comments (0)