ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
20 kwietnia 2022

Zawiadomienie o rozpoczętych kontrolach segregacji odpadów komunalnych

Szczegóły
Data
20 kwietnia 2022
Autor

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że Departament Gospodarki Komunalnej pismem z dnia 11 kwietnia 2022 roku znak DGK–VII.7031.20.2022, zawiadomił o rozpoczętych kontrolach sposobu segregacji odpadów komunalnych.

Stwierdzenie braku segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje skutkować będzie wyższą opłatą dla całej nieruchomości, w której zostanie ujawniona nieprawidłowość, odpowiednio:

  • w stosunku do mieszkań do 40 m2 z 20,00 zł na 40,00 zł (dopłata 20,00 zł),
  • w stosunku do mieszkań od 40 m2 do 80 m2 z 44,00 zł na 88,00 zł (dopłata 44,00 zł),
  • w stosunku do mieszkań powyżej 80 m2 z 56,00 zł na 112,00 zł (dopłata 56,00 zł).

.

Informujemy, że opony samochodowe, gruz i pozostałości budowlane po remontach nie są objęte miejskim systemem gospodarki komunalnej i podlegają indywidualnej utylizacji w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach lub przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku (MPO).

Zawiadomienie o rozpoczętych kontrolach segregacji odpadów komunalnych Icona dokumentu pdf

Comments (0)