ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
6 czerwca 2021

Walne Zgromadzenia i Zebrania Właścicieli lokali

Szczegóły
Data
6 czerwca 2021
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) informuje, że Walne Zgromadzenia i Zebrania Właścicieli, zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia spółdzielni albo Zebrania Właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni zwołując Walne Zgromadzenie będzie opierał się na w/w ustawie oraz z zachowaniem porządku określonego w Statucie Spółdzielni.

Comments (0)