ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
9 października 2020

Uprawnieni do przekształcenia lokali w odrębne prawo własności w nieruchomości Wyszyńskiego 9

Szczegóły
Data
9 października 2020
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku zawiadamia, że projekt UCHWAŁY określającej przedmiot odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 w Białymstoku oraz wielkość udziałów w prawie własności nieruchomości będzie udostępniony do wglądu zainteresowanym Członkom Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w dniach: 16.10.2020 r. – 30.10.2020 r. (2 tygodnie) w godz. 9:00 -14:00.

Wszelkich informacji w przedmiocie określenia odrębnej własności w/w lokali udziela w godz. 7:00 -15:00:

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia do Zarządu Spółdzielni wniosków dotyczących zmian w projekcie uchwały w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia w/w projektu.

W związku ze stanem epidemiologicznym, wyłożenie będzie na parterze w holu przy portierni. Prosimy o bezwzględne zakładanie maseczek, rękawiczek.

Comments (0)