ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Oferty pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku zatrudni, w ramach umowy o pracę na zastępstwo lub umowę zlecenie, do pracy przy utrzymaniu czystości w blokach mieszkalnych i terenach przyległych.

Kontakt: kadry@sm-rodzinakolejowa.pl lub tel. 502-920-643.