ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

O nas

Zasoby

Na dzień 30.09.2021 roku zasoby zarządzane przez Spółdzielnię stanowią budynki w ilości 311 sztuk o łącznej powierzchni użytkowej 748.893,1 m2
w tym:

251

Budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 14.714 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 715.252,3 m<sup>2</sup>

608

Garaży o powierzchni użytkowej 10.047,9 m<sup>2</sup>

11

Boksów garażowych o powierzchni użytkowej 299,0 m<sup>2</sup>

263

Lokale użytkowe o powierzchni 23.293,9 m<sup>2</sup>

Spółdzielnia zarządza mieniem własnym oraz mieniem po ustanowieniu odrębnej własności lokali.

Osiedle “Przydworcowe”- zasoby osiedla stanowią:

– 40 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
– 3 budynki użytkowe,
– 7 segmentów garażowych,
w tym:

2594

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 119.656,8 m<sup>2</sup>

77

Garaży o powierzchni użytkowej 1.250,3 m<sup>2</sup>

11

Boksów o powierzchni użytkowej 299,0 m<sup>2</sup>

71

Lokale użytkowe o powierzchni 6.215,5 m<sup>2</sup>

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 127.421,6 m2

Osiedle “Sady Antoniukowskie” – zasoby osiedla stanowią:

– 30 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
– 3 budynki użytkowe,
– 5 segmentów garażowych,
w tym:

2157

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 95.814,8 m<sup>2</sup>

51

Garaży o powierzchni użytkowej 870,1 m<sup>2</sup>

37

Lokale użytkowe o powierzchni 2.648,6 m<sup>2</sup>

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 99.333,5 m2

Osiedle “Młodych” – zasoby osiedla stanowią:

– 22 budynki mieszkalne wielorodzinne,
– 5 budynków użytkowych,
– 2 segmenty garażowe,
w tym:

1432

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 59.427,9 m<sup>2</sup>

56

Garaży o powierzchni użytkowej 918,9 m<sup>2</sup>

25

Lokale użytkowe o powierzchni 2.016,3 m<sup>2</sup>

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 62.363,1 m2

Osiedle “Dziesięciny I” – zasoby osiedla stanowią:

– 34 budynki mieszkalne wielorodzinne,
– 12 budynków użytkowych,
– 1 segment garażowy,
w tym:

2662

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 137.858,2 m<sup>2</sup>

80

Garaży o powierzchni użytkowej 1.290,5 m<sup>2</sup>

39

Lokale użytkowe o powierzchni 4.710,2 m<sup>2</sup>

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 143.858,9 m2

Osiedle “Dziesięciny II” – zasoby osiedla stanowią:

– 63 budynki mieszkalne wielorodzinne,
– 10 budynków użytkowych,
– 8 segmentów garażowych,
w tym:

3356

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 171.965,9 m<sup>2</sup>

148

Garaży o powierzchni użytkowej 2.470,0 m<sup>2</sup>

38

Lokale użytkowe o powierzchni 5.158,5 m<sup>2</sup>

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 179.594,4 m2

Administracja Osiedla “Wysoki Stoczek Południe” posiada w eksploatacji dwa osiedla:

  • “Wysoki Stoczek Południe”
  • “Bacieczki II”

 

Osiedle “Wysoki Stoczek Południe” – zasoby osiedla stanowią:

– 50 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
– 4 budynki użytkowe,
w tym:

1853

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 101.549,0 m<sup>2</sup>

99

Garaży o powierzchni użytkowej 1.636,3 m<sup>2</sup>

32

Lokale użytkowe o powierzchni 1.658,2 m<sup>2</sup>

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla “Wysoki Stoczek Południe” wynosi 104.843,5 m2.

Ogółem powierzchnia użytkowa dwóch osiedli “Wysoki Stoczek Południe” i “Bacieczki II” wynosi 136.321,6 m2.

Osiedle “Bacieczki II” – zasoby osiedla stanowią:

– 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w tym:

660

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 28.979,7 m<sup>2</sup>

97

Garaży o powierzchni użytkowej 1.611,8 m<sup>2</sup>

21

Lokale użytkowe o powierzchni 886,6 m<sup>2</sup>

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 31.478,1 m2