ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Nasza historia

Nasza historia

Rok 2019 jest rokiem, w którym obchodzimy jubileusz 60-lecia powstania Spółdzielni. Obecny stan i wielkość Spółdzielni jest wynikiem 60-letniej działalności, początki której sięgają końca lat 50-tych. Wtedy to z inicjatywy pracowników PKP postanowiono powołać spółdzielnię mieszkaniową.

Dnia 4 czerwca 1959r. Sąd Powiatowy w Białymstoku zarejestrował nowopowstałą spółdzielnię pod nazwą „Robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa Rodzina Kolejowa” przy węźle PKP w Białymstoku.Początkowe czynności powstałej Spółdzielni sprowadzały się głównie do werbunku nowych członków, gromadzenia środków finansowych, starań o lokalizację nowych zamierzeń inwestycyjnych na terenie osiedla „Przydworcowe”, opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

W listopadzie 1960r. przystąpiono do budowy pierwszych obiektów przy ul. Sukiennej.Uchwała Walnego Zgromadzenia z 22.05.1961r. wprowadziła poprawkę do Statutu, umożliwiają Zarządowi przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni nie tylko pracowników resortu PKP, co znacznie przyśpieszyło jej rozwój. Nazwa Spółdzielni została zmieniona na Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa”, co odnotowano w rejestrze Sądu Powiatowego w Białymstoku 25.05.1964r.

W roku 1966 rozpoczyna się budowa nowego osiedla Sady Antoniukowskie. W latach 1966-70 nasza Spółdzielnia osiągnęła czterokrotny wzrost budowanych i oddanych do użytku mieszkań, wysuwając się na czołowe miejsce w woj. Białostockim pod względem tempa rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Lata 1975-85 to okres dalszego dynamicznego rozwoju spółdzielni. W roku 1975 przyjęto ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” osiedle „Młodych” liczące 13 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 1104 mieszkań.

Rozpoczęto budowę osiedla „Dziesięciny”, gdzie pierwszy budynek zasiedlono w 1977r., a koniec grudnia 1985r. zasoby mieszkaniowe osiedla liczyły 27 budynków o łącznej liczbie 2190 mieszkań. Realizowano jednocześnie budowę drugiej części osiedla „Przydworcowe”, które na koniec 1985r. liczyło już 30 budynków mieszkalnych. Poprawie uległo też zaplecze usługowe na osiedlach Spółdzielni. Nowe przedszkola, żłobki, szkoły i pawilony handlowe znacznie poprawiły warunki życia mieszkańców.

W końcu lat siedemdziesiątych SM „Rodzina Kolejowa” rozpoczęła budowę osiedla Wysoki Stoczek Południe, kontynuując także zwiększanie zasobów osiedli. Zgodnie z uchwałą zebrania Przedstawicieli Członków z dniem 1 stycznia 1989r. z części zasobów osiedla Wysoki Stoczek Południe powstała nowa samodzielna spółdzielnia o nazwie „Bacieczki” w rejonie ulic Swobodna, Szeroka i Łagodna. W zasobach osiedla Wysoki Stoczek Południe pozostały ulice: Scaleniowa, Fiedorowicza i Gromadzka. Lata 90-te to okres przejścia prawie wyłącznie na budownictwo za środki przyszłych użytkowników. Budownictwo to cieszyło się dużym powodzeniem z uwagi na tradycyjną technologię budowy, atrakcyjność architektury i staranne wykonawstwo i nadał jest kontynuowane.

W roku swego 40-lecia Spółdzielnia rozpoczyna budownictwo kredytowe przy pomocy środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Powstaje siódme osiedle spółdzielcze – „Bacieczki II”. Poza inwestowaniem, podstawową działalnością Spółdzielni jest eksploatacja zasobów określano jako gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jej celem jest zapewnienie mieszkańcom dobrych warunków użytkowania swoich mieszkań, utrzymanie budynków i instalacji we właściwym stanie technicznym oraz ograniczenie wzrostu kosztów utrzymania zasobów mimo rosnących cen.Realizacja tych zadań odbywa się w ramach sześciu wyodrębnionych administracji osiedli tj.: „Przydworcowe”, „Sady Antoniukowskie”, „Młodych”, „Dziesięciny I”, „Dziesięciny II”, i „Wysoki Stoczek Południe”.