ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Work

/
19 września 2019

Gajowa 83

Szczegóły
Ilość lokali mieszkalnych
49
Ilość garaży indywidualnych
50
Ilość lokali użytkowych
2
Metraż lokali mieszkalnych
od 31,0 m2 do 67,0 m2
Cena lokali mieszkalnych
od 4250 zł/m2 do 4600 zł/m2
Termin rozpoczęcia budowy: 30.09.2016 r.
Termin zakończenia budowy i przekazania do użytkowania: 15.12.2017r.

Opis

Budynek realizowany w technologii monolitycznej oraz tradycyjnej murowanej ze stropami wylewanymi, żelbetowymi. Konstrukcję nośną stanowią ściany murowane z bloczków silikatowych 3 NFD. klasa N15 minimum.

• budynek posadowiony na ławach fundamentowych. Minimalne otulenia zbrojenia głównego od gruntu 5cm. Zbrojenie podłużne łączyć na zakład min. 60cm;
• ściany nośne piwnicy zaprojektowano jako żelbetonowe z betonu szczelnego zbrojone;
• nadproża zaprojektowano jako prefabrykowane typu „L-19/N”. Przestrzeń między belkami wypełniona betonem C20/25 (B25). Jako uzupełnienie przewidziano nadproża wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN (B500SP) i A-I (S235J);
• stropy w budynku zaprojektowano żelbetowe- wylewane;
• ściany wewnętrzne nośne zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych 3NFD, na ostatniej kondygnacji dopuszcza się zastosowanie bloczków 6NFD, sciany klatek schodowych ceramiczne U=1.0 – wg W;
• komunikację pionową stanowią wydzielone klatki schodowe o biegach żelbetowych prefabrykowanych z uzupełnieniem, w przypadku biegów nietypowych, biegami wylewanymi z betonu C20/25 (B25) zbrojonymi stalą A-IIIN (B500SP) i A-I (S235J);
• schody zewnętrzne i płyty balkonowe grubości 16cm, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone siatką Ř10 co 15 w obu kierunkach ze stali B500SP.