ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
3 października 2022

Oświadczenie o nie wykorzystywaniu energii cieplnej dostarczanej do lokalu, do celów zarejestrowanej w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej

Szczegóły
Data
3 października 2022
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rozliczeń energii cieplnej (Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) uprzejmie prosi osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza, o złożenie w Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.10.2022 roku, pisemnego oświadczenia o przeznaczeniu dostarczanej do lokalu mieszkalnego energii cieplnej, tj. czy dostarczona do lokalu energia cieplna zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego, czy też na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Lokale osób wyżej wymienionych, które nie złożyły oświadczenia we wskazanym terminie, zostaną zakwalifikowane od 1 października 2022 roku jako nie objęte ceną ciepła z rekompensatą.

Wzór oświadczenia o nie wykorzystywaniu energii cieplnej dostarczanej do lokalu, do celów zarejestrowanej w lokalu mieszkalnym na w/w adresie działalności gospodarczej Icona dokumentu pdf

Comments (0)