ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Opłaty
/
21 grudnia 2020

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale

Szczegóły
Data
21 grudnia 2020
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 18.12.2020 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2021 (Uchwała Nr 2/12/2020).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2021 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/54/2020).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawnego użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Członkom spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna zwiększona została o 0,05 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan gospodarczo-finansowy kosztów eksploatacji podstawowej oraz utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi przewiduje wzrost kosztów o około 4,6% w stosunku do roku 2020.

Zmiana wysokości opłat eksploatacji podyktowana jest:
1. wzrostem płacy minimalnej w gospodarce narodowej o 7,7%,
2. wzrostem cen materiałów, energii i usług,
3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości,
4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej.

Nowa opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,28 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. W związku z tym, wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2021 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale od dnia 01.04.2020 roku Icona dokumentu pdf

Comments (0)