ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Opłaty
/
28 grudnia 2022

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale/garaże

Szczegóły
Data
28 grudnia 2022
Autor

Dotyczy lokali mieszkalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 16.12.2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2023 (Uchwała Nr 2/12/2022).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/51/2022).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna wzrosła średnio o 0,46 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan w zakresie kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości przewiduje wzrost kosztów o około 15,03% w stosunku do roku 2022. Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:

 1. wzrostem kosztów pracy, w tym dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku (od stycznia 2023 roku o 15,9%, od lipca 2023 roku o kolejne 3,7%),
 2. wzrostem cen paliw, energii cieplnej, energii elektrycznej oraz cen materiałów i usług,
 3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie terenów w oparciu o decyzje Urzędu Miasta Białegostoku,
 4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej,
 5. zniesieniem tarcz osłonowych w zakresie obniżonych stawek VAT na energię cieplną, energię elektryczną, paliwa.

.
Opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,10 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych rocznych kosztów.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2023 roku w związku ze wzrostem cen materiałów i usług zmienia się stawka odpisu na fundusz remontowy. Zgodnie z Uchwałą 9/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni część nadwyżki z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie 1.000.000,00 zł została przeznaczona na fundusz remontowy w zakresie członków spółdzielni zgodnie z §56 pkt. 1 Statutu Spółdzielni. W związku z powyższym odpis na fundusz remontowy wynosić będzie 1,40 zł/m2 dla członków spółdzielni oraz 1,52 zł/m2 dla posiadaczy mieszkań niebędących członkami.
Fundusz na wymianę wodomierzy wynosić będzie 1,45 zł za 1 wodomierz. Podwyżka podyktowana jest ustawową koniecznością legalizacji wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2023 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Dotyczy lokali mieszkalnych w budynkach z dźwigami

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 16.12.2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2023 (Uchwała Nr 2/12/2022).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/51/2022).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna wzrosła średnio o 0,46 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan w zakresie kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości przewiduje wzrost kosztów o około 15,03% w stosunku do roku 2022. Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:

 1. wzrostem kosztów pracy, w tym dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku (od stycznia 2023 roku o 15,9%, od lipca 2023 roku o kolejne 3,7%),
 2. wzrostem cen paliw, energii cieplnej, energii elektrycznej oraz cen materiałów i usług,
 3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie terenów w oparciu o decyzje Urzędu Miasta Białegostoku,
 4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej,
 5. zniesieniem tarcz osłonowych w zakresie obniżonych stawek VAT na energię cieplną, energię elektryczną, paliwa.

.
Opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,10 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych rocznych kosztów.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2023 roku w związku ze wzrostem cen materiałów i usług zmienia się stawka odpisu na fundusz remontowy. Zgodnie z Uchwałą 9/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni część nadwyżki z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie 1.000.000,00 zł została przeznaczona na fundusz remontowy w zakresie członków spółdzielni zgodnie z §56 pkt. 1 Statutu Spółdzielni. W związku z powyższym odpis na fundusz remontowy wynosić będzie 1,40 zł/m2 dla członków spółdzielni oraz 1,52 zł/m2 dla posiadaczy mieszkań niebędących członkami.
Fundusz na wymianę wodomierzy wynosić będzie 1,45 zł za 1 wodomierz. Podwyżka podyktowana jest ustawową koniecznością legalizacji wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem.

Z dniem 1 kwietnia 2023 roku opłata za eksploatację dźwigów wynosić będzie 0,45 zł/m2 natomiast odpis na fundusz remontowy dźwigów 0,55 zł/m2. Podwyższenie stawek na eksploatację dźwigów wynika ze znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej oraz wzrostem opłat za konserwację, pomiary elektryczne oraz przeglądy. Zmiana odpisu na funduszu remontowym związana jest z koniecznością wymiany i modernizacji dźwigów.
Nie nalicza się opłat za korzystanie z dźwigów od osób zamieszkałych w lokalach usytuowanych na parterze, natomiast dla osób zamieszkałych na I piętrze opłaty zmniejsza się o 50%.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2023 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Dotyczy lokali usługowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 16.12.2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2023 (Uchwała Nr 2/12/2022).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale użytkowe obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/51/2022).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna zwiększona została o 0,41 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan w zakresie kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości przewiduje wzrost kosztów o około 15,03% w stosunku do roku 2022. Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:

 1. wzrostem kosztów pracy, w tym dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku (od stycznia 2023 roku o 15,9%, od lipca 2023 roku o kolejne 3,7%),
 2. wzrostem cen paliw, energii cieplnej, energii elektrycznej oraz cen materiałów i usług,
 3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie terenów w oparciu o decyzje Urzędu Miasta Białegostoku,
 4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej,
 5. zniesieniem tarcz osłonowych w zakresie obniżonych stawek VAT na energię cieplną, energię elektryczną, paliwa.

.
Opłata eksploatacyjna nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,10 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze lokali niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty ich lokali. W związku z tym, wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2023 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Uwaga! Właściciele z prawem odrębnej własności lokali we własnym zakresie płacą podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dotyczy garaży

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 16.12.2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2023 (Uchwała Nr 2/12/2022).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za garaże obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/51/2022).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika garażu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dotychczasowa opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni zwiększona została średnio o 0,40 zł/m2 p.uż. Nowa opłata eksploatacyjna nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Posiadacze garaży niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Zmiana wysokości opłat podyktowana jest w szczególności wzrostem kosztów za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia osiedli, kosztów utrzymania i obsługi zasobów ze względu na wzrost cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej oraz wzrost opłaty za wieczyste użytkowanie. Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2023 roku w związku ze wzrostem cen materiałów i usług zmienia się stawka odpisu na fundusz remontowy, która wynosić będzie 0,55 zł/m2.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2023 r. zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Uwaga! Właściciele z prawem odrębnej własności garaży we własnym zakresie płacą podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale/garaże Icona dokumentu pdf

Comments (0)