ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Opłaty
/
27 grudnia 2021

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale/garaże

Szczegóły
Data
27 grudnia 2021
Autor

Dotyczy lokali mieszkalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 20.12.2021 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2022 (Uchwała Nr 2/12/2021).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/50/2021).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawnego użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna wzrosła średnio o 0,20 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan gospodarczo-finansowy kosztów eksploatacji podstawowej oraz utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi przewiduje wzrost kosztów o około 6,0 % w stosunku do roku 2021.

Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:
1. wzrostem płacy minimalnej w gospodarce narodowej o 7,5 %,
2. wzrostem cen materiałów, paliwa, energii i usług,
3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości,
4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej.

Nowa opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,13 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. W związku z tym, wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2022 roku zmienia się stawka odpisu na fundusz na wymianę wodomierzy i wynosić będzie 1,20 zł za 1 wodomierz. Podwyżka podyktowana jest ustawową koniecznością wymiany starych wodomierzy na wodomierze z radiowym odczytem. Poprzednia stawka odpisu nie była zmieniana od 2005 roku.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2022 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Dotyczy lokali mieszkalnych w budynkach z dźwigami

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 20.12.2021 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2022 (Uchwała Nr 2/12/2021).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/50/2021).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawnego użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna wzrosła średnio o 0,20 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan gospodarczo-finansowy kosztów eksploatacji podstawowej oraz utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi przewiduje wzrost kosztów o około 6,0 % w stosunku do roku 2021.

Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:
1. wzrostem płacy minimalnej w gospodarce narodowej o 7,5 %,
2. wzrostem cen materiałów, paliwa, energii i usług,
3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości,
4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej.

Nowa opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,13 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. W związku z tym, wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2022 roku zmienia się stawka odpisu na fundusz na wymianę wodomierzy i wynosić będzie 1,20 zł za 1 wodomierz. Podwyżka podyktowana jest ustawową koniecznością wymiany starych wodomierzy na wodomierze z radiowym odczytem. Poprzednia stawka odpisu nie była zmieniana od 2005 roku.

Z dniem 1 kwietnia 2022 roku zmienia się także opłata za eksploatację dźwigów – wzrost o 0,05 zł/m2 oraz odpis na fundusz remontowy dźwigów – wzrost o 0,10 zł/m2. Podwyższenie stawek na eksploatację dźwigów podyktowane jest znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej, jak również wzrostem opłat za konserwację, pomiary elektryczne oraz przeglądy (podwyżka ceny za konserwację dźwigów przez firmę zewnętrzną o 9,1 %). Zmiana odpisu na funduszu remontowym wynika z konieczności wymiany i modernizacji większej ilości dźwigów.

W dalszym ciągu nie nalicza się opłat za korzystanie z dźwigów od osób zamieszkałych w lokalach usytuowanych na parterach, natomiast dla osób zamieszkałych na I piętrach opłaty zmniejsza się o 50 %.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2022 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Dotyczy lokali usługowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 20.12.2021 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2022 (Uchwała Nr 2/12/2021).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/50/2021).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawnego użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna zwiększona została o 0,20 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan gospodarczo-finansowy kosztów eksploatacji podstawowej oraz utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi przewiduje wzrost kosztów o około 6,0 % w stosunku do roku 2021.

Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:
1. wzrostem płacy minimalnej w gospodarce narodowej o 7,5 %,
2. wzrostem cen materiałów, energii i usług,
3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości,
4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej.

Nowa opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,13 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze lokali niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. W związku z tym, wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2022 r. zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Uwaga!

Właściciele z prawem odrębnej własności lokali we własnym zakresie płacą podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dotyczy garaży ze środków własnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 20.12.2021 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2022 (Uchwała Nr 2/12/2021).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za garaże obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/50/2021).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawnego użytkownika garażu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna zwiększona została średnio o 0,30 zł/m2 p.uż.

Nowa opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Posiadacze garaży niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. W związku z tym, wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Zmiana wysokości opłat podyktowana jest w szczególności wzrostem kosztów za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia osiedli, wzrostem kosztów utrzymania i obsługi zasobów ze względu na wzrost cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej.

Wysokość opłaty za eksploatację garaży nie była zmieniana od 2012roku.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2022 r. zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Uwaga!

Właściciele z prawem odrębnej własności garaży we własnym zakresie płacą podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale/garaże Icona dokumentu pdf

Comments (0)