ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
27 grudnia 2021

Nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną

Szczegóły
Data
27 grudnia 2021
Autor

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzono nowe taryfy dla Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku – dec. OLB.4210.19.2021.AW oraz w oparciu o aktualnie obowiązującą taryfę dla PUHP LECH Sp. z o.o. – dec. OLB.4210.28.2020.MSz2, Enea Ciepło Sp. z o.o. wprowadza od dnia 01.01.2022 roku nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, iż z dokonanej analizy kosztów centralnego ogrzewania i kosztów zużycia ciepłej wody wynika, że koszty energii cieplnej w 2022 roku wzrosną średnio o 8,21 %. W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2022 roku:

  • zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w lokalach opomiarowanych i nieopomiarowanych wzrosną o 3 %
  • podgrzanie wody zimnej do celów ciepłej wody wynosić będzie 23,50 zł/m3
  • ryczałt za ciepłą wodę w mieszkaniach nieopomiarowanych wzrośnie do 176,25 zł/os/mies.

.

Nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną Icona dokumentu pdf

Comments (0)