ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
24 czerwca 2022

Nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną

Szczegóły
Data
24 czerwca 2022
Autor

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzono nowe taryfy dla Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku – dec. OLB.4210.26.2022.AW oraz w oparciu o aktualnie obowiązującą taryfę dla PUHP LECH Sp. z o.o. – dec. OLB.4210.41.2022.AWr, Enea Ciepło Sp. z o.o. wprowadza od dnia 01.07.2022 r. nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną. Jest to trzecia podwyżka energii cieplnej w 2022 roku (od dnia 01.01.2022 r. opłata stała [MW] zwiększyła się średnio o 19,51%, natomiast opłata zmienna [GJ] wzrosła średnio o 15,10%). W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, iż z dniem 1 lipca 2022 roku zmienia się cena podgrzania zimnej wody na cele ciepłej wody:

  • podgrzanie wody zimnej do celów ciepłej wody wynosić będzie 24,50 zł/m3,
  • ryczałt za ciepłą wodę w mieszkaniach nieopomiarowanych wzrośnie do 183,75 zł/os/mies.

.
ABY UNIKNĄĆ DOPŁAT DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA SUGERUJEMY PAŃSTWU ZWIĘKSZENIE WPŁAT MIESIĘCZNYCH ZALICZEK NA POCZET KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO KOŃCA OKRESU ROZLICZENIOWEGO TJ. DO DNIA 30.09.2022 ROKU.

Nowe ceny i stawki opłat za energię cieplną Icona dokumentu pdf

Comments (0)