ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Narewska budynek 2

Narewska budynek 2

Inwestycja zrealizowana.

Spółdzielnia w I kwartale 2019 r. rozpoczęła budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu „Sady Antoniukowskie” przy ul. Narewskiej.

Obiekt usytuowany w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, ogrodów działkowych, kościoła parafii Matki Bożej Różańcowej.

Charakterystyka budynku nr 2:

  • sześć kondygnacji nadziemnych (mieszkalnych) i jedna kondygnacja podziemna (garaż i piwnica),
  • 2 klatki schodowe z windą towarowo osobową,
  • 48 mieszkań o planowanej powierzchni użytkowej 2220,25 m2,
  • 17 miejsc postojowych w garażu podziemnym,
  • 1 stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych w garażu podziemnym,
  • 2 miejsca postojowe dla motorów w garażu podziemnym,
  • 41 miejsc postojowych na zewnątrz budynku,
  • 1 stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych na zewnętrz budynku.

 

Termin przekazania do użytkowania i podpisania umowy końcowej z Nabywcami: 30.10.2021 r.

Inspektor Nadzoru: Emil Biernacki, tel. 502 920 372
Kierownik Budowy, tel. 691 693 389

Zobacz również załączniki:
Wzór umowy deweloperskiej
Prospekt informacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Rzut kondygnacyjny budynku nr 2
Parking zewnętrzny przy budynku nr 2
Projekt architektury
Projekt elektryczny
Projekt sanitarny
Decyzja podziału gruntów
Mapa ewidencyjna gruntów
Wypis z rejestru gruntów
Adres administracyjny budynku nr 2
Pozwolenie na budowę
Adres Kancelarii Notarialnej