ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Narewska budynek 1

Budynek nr 1 przy ul. Ukośnej

Spółdzielnia w I kwartale 2019 r. rozpoczęła budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu “Sady Antoniukowskie” przy ul. Ukośnej.

Obiekt będzie usytuowany w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, ogrodów działkowych, kościoła parafii Matki Bożej Różańcowej.

Charakterystyka budynku nr 1:

  • sześć kondygnacji nadziemnych (mieszkalnych) i jedna kondygnacja podziemna (garaż i piwnica),
  • 3 klatki schodowe z windami cichobieżnymi,
  • 87 lokali mieszkalnych,
  • 87 komórek lokatorskich,
  • 14 garaży indywidualnych,
  • 3 garaże motorowe,
  • 48 miejsc postojowych w garażu podziemnym,
  • 33 miejsca postojowe na zewnątrz budynku + 1 miejsce do ładowania samochodów elektrycznych.

 

Termin rozpoczęcia budowy: 28.01.2022 r.
Termin zakończenia budowy: 30.09.2023 r.

Sprzedaż mieszkań: tel. 502-920-549
Inspektor Nadzoru: tel. 502-920-372
Kierownik Budowy: tel. 783-007-107; 691-693-389

Oferta lokali mieszkalnych

Nr
lokalu
Piętro /
klatka
Metraż
lokalu
Cena
lokalu
Status
lokalu
Rzut
lokalu
Nr komórki
lokatorskiej
Nr garażu
indywidualnego
Nr garażu
motorowego
Nr miejsca
postojowego*
Nr miejsca
postojowego**
1p.0 kl.160,59 m2472 602,00 złdostępny
2p.0 kl.154,11 m2427 469,00 złdostępny
3p.0 kl.147,14 m2391 262,00 złdostępny
4p.0 kl.147,88 m2397 404,00 złdostępny
5p.1 kl.160,43 m2471 354,00 złdostępny
6p.1 kl.154,06 m2432 480,00 złdostępny
7p.1 kl.131,15 m2261 660,00 złdostępny
8p.1 kl.131,08 m2261 072,00 złsprzedany821
9p.1 kl.147,46 m2398 664,00 złdostępny
10p.2 kl.160,43 m2471 354,00 złzarezerwowany10
11p.2 kl.154,08 m2432 640,00 złsprzedany1421
12p.2 kl.131,15 m2261 660,00 złzarezerwowany12
13p.2 kl.131,08 m2261 072,00 złsprzedany13
14p.2 kl.147,46 m2398 664,00 złzarezerwowany1122
15p.3 kl.160,27 m2470 106,00 złdostępny
16p.3 kl.154,08 m2432 640,00 złsprzedany152
17p.3 kl.131,15 m2261 660,00 złsprzedany17
18p.3 kl.131,08 m2261 072,00 złdostępny
19p.3 kl.147,46 m2398 664,00 złsprzedany16
20p.4 kl.160,27 m2470 106,00 złdostępny
21p.4 kl.154,08 m2432 640,00 złdostępny
22p.4 kl.131,16 m2261 744,00 złsprzedany22
23p.4 kl.131,08 m2261 072,00 złsprzedany23
24p.4 kl.147,46 m2398 664,00 złdostępny
25p.5 kl.160,15 m2469 170,00 złdostępny
26p.5 kl.154,08 m2432 640,00 złdostępny
27p.5 kl.131,15 m2261 660,00 złsprzedany27
28p.5 kl.131,08 m2261 072,00 złsprzedany28
29p.5 kl.147,46 m2398 664,00 złdostępny
30p.0 kl.257,19 m2443 222,50 złdostępny
31p.0 kl.256,08 m2431 816,00 złdostępny
32p.0 kl.241,43 m2343 869,00 złdostępny
33p.0 kl.253,75 m2427 312,50 złdostępny
34p.1 kl.257,14 m2445 692,00 złdostępny
35p.1 kl.235,86 m2301 224,00 złsprzedany3814
36p.1 kl.237,02 m2314 670,00 złsprzedany36
37p.1 kl.241,43 m2348 012,00 złdostępny
38p.1 kl.253,54 m2433 674,00 złdostępny
39p.2 kl.256,93 m2444 054,00 złdostępny
40p.2 kl.235,86 m2301 224,00 złsprzedany4327
41p.2 kl.237,02 m2314 670,00 złsprzedany41
42p.2 kl.241,43 m2348 012,00 złsprzedany42
43p.2 kl.253,19 m2430 839,00 złdostępny
44p.3 kl.256,78 m2442 884,00 złdostępny
45p.3 kl.235,84 m2301 056,00 złsprzedany484
46p.3 kl.237,02 m2314 670,00 złsprzedany469
47p.3 kl.241,43 m2348 012,00 złdostępny
48p.3 kl.253,19 m2430 839,00 złdostępny
49p.4 kl.256,62 m2441 636,00 złdostępny
50p.4 kl.235,84 m2301 056,00 złsprzedany53
51p.4 kl.237,02 m2314 670,00 złsprzedany51
52p.4 kl.241,43 m2348 012,00 złdostępny
53p.4 kl.253,03 m2429 543,00 złdostępny
54p.5 kl.256,61 m2441 558,00 złsprzedany5413
55p.5 kl.235,84 m2301 056,00 złzarezerwowany5811
56p.5 kl.237,02 m2314 670,00 złsprzedany563
57p.5 kl.241,43 m2348 012,00 złdostępny
58p.5 kl.253,03 m2429 543,00 złdostępny
59p.0 kl.358,23 m2451 282,50 złdostępny
60p.0 kl.337,19 m2308 677,00 złzarezerwowany613
61p.0 kl.350,58 m2399 582,00 złdostępny
62p.0 kl.361,45 m2485 455,00 złdostępny
63p.1 kl.358,06 m2452 868,00 złdostępny
64p.1 kl.337,19 m2312 396,00 złsprzedany6712
65p.1 kl.336,28 m2308 380,00 złsprzedany6546
66p.1 kl.330,67 m2257 628,00 złsprzedany6620
67p.1 kl.361,45 m2485 455,00 złdostępny
68p.2 kl.357,89 m2451 542,00 złdostępny
69p.2 kl.337,19 m2312 396,00 złzarezerwowany72
70p.2 kl.336,28 m2308 380,00 złzarezerwowany70
71p.2 kl.330,67 m2257 628,00 złsprzedany71
72p.2 kl.361,45 m2485 455,00 złdostępny
73p.3 kl.357,73 m2450 294,00 złdostępny
74p.3 kl.337,19 m2312 396,00 złzarezerwowany77
75p.3 kl.336,28 m2308 380,00 złsprzedany756
76p.3 kl.330,67 m2257 628,00 złdostępny
77p.3 kl.361,45 m2485 455,00 złsprzedany7414
78p.4 kl.357,62 m2449 436,00 złdostępny
79p.4 kl.337,19 m2312 396,00 złsprzedany827
80p.4 kl.336,28 m2308 380,00 złsprzedany80
81p.4 kl.330,68 m2257 712,00 złsprzedany81
82p.4 kl.361,45 m2485 455,00 złzarezerwowany7948
83p.5 kl.357,62 m2449 436,00 złdostępny
84p.5 kl.337,19 m2312 396,00 złsprzedany8710
85p.5 kl.336,29 m2308 465,00 złsprzedany858
86p.5 kl.330,67 m2257 628,00 złsprzedany8615
87p.5 kl.361,41 m2485 139,00 złsprzedany8470

Oferta komórek lokatorskich, miejsc postojowych i garaży

Numery dostępnych komórek lokatorskich
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 40; 44; 45; 47; 49; 50; 52; 54; 55; 57; 59; 60; 63; 64; 68; 69; 73; 76; 78; 83
Cena zakupu od 3 000,00 zł do 6 000,00 zł (kwota uzależniona od powierzchni użytkowej).
Numery dostępnych miejsc postojowych w garażu podziemnym*
1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9, 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47
Cena zakupu od 28 000,00 zł do 42 000,00 zł (kwota uzależniona od powierzchni użytkowej).
Numery dostępnych miejsc postojowych na zewnątrz budynku**
-
Cena zakupu 6 500,00 zł.
Numery dostępnych garaży indywidualnych
-
Cena zakupu od 38 000,00 zł do 60 000,00 zł (kwota uzależniona od powierzchni użytkowej).
Numery dostępnych garaży motorowych
1; 2
Cena zakupu od 12 000,00 zł do 20 000,00 zł (kwota uzależniona od powierzchni użytkowej).

Dodatkowych informacji udziela Dział Inwestycji pokój 201, tel. 502-920-372, 502-920-549