ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
14 września 2019

Informacja

Szczegóły
Data
14 września 2019
Autor

W związku z wejściem w życie od 01.01.2019 r. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716 z dnia 20 lipca 2018 r.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku uprzejmie informuje, że:

  1. Wszystkie grunty w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, na których znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne zostały wykupione przez Spółdzielnię na własność na długo przed wejściem w życie w/w ustawy.
  2. W tej sytuacji wymieniona ustawa nie ma żadnego znaczenia dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, ze względu na brak w naszych zasobach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które znajdowały by się na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym.

W związku z powyższym zapewniamy, że nasza Spółdzielnia jak i nasi mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów ani nie muszą wykonywać żadnych czynności związanych z w/w ustawą a dotyczących uwłaszczenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i zabudowanych budynkami mieszkaniowymi.

Comments (0)