ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
5 maja 2021

Informacja dotycząca odczytów podzielników ciepła

Szczegóły
Data
5 maja 2021
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że rozpoczyna odczyty podzielników kosztów ogrzewania.

Odczyty zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

W mieszkaniu powinna przebywać osoba zdrowa, niepodlegająca izolacji lub kwarantannie. Osoby objęte kwarantanną lub pozostające w trakcie izolacji, proszone są o nieudostępnienie mieszkania.

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym, zarówno Państwo jak i pracownicy dokonujący odczytów, muszą zachować reżim sanitarny. Wobec powyższego prosimy o przewietrzenie mieszkania, zdezynfekowanie klamek przed wejściem pracowników wykonujących odczyt, a ponadto o zachowanie bezpiecznej odległości (2m) oraz zastosowanie środków ochrony indywidualnej, poprzez osłonę ust i nosa. Prosimy również o ograniczenie do minimum ilości osób postronnych przebywających podczas odczytu w lokalu oraz posiadanie własnego długopisu do podpisania protokołu. Pracownicy firmy realizującej w/w zadanie wyposażeni będą w maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji.

Szczegółowe informacje i dokładne terminy odczytów znajdą Państwo poniżej.

Liczymy na Państwa współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zobacz plan odczytu podzielników ciepła w zasobach Spółdzielni w 2021 roku Icona dokumentu pdf

Comments (0)