ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Aktualności

Ogłoszenia
/
24 września 2021

Działania informacyjno-promocyjne

Szczegóły
Data
24 września 2021
Autor

W związku ze skierowaną prośbą od Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Andersa w Białymstoku, Zarząd S.M. “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, włączając się w działania informacyjno-promocyjne tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Białegostoku, publikuje na stronie internetowej Spółdzielni, informację wraz z plakatem, zachęcającym mieszkańców osiedla “Przydworcowe” do oddania swoich głosów poparcia dla niżej wymienionych projektów.

“Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Andersa w Białymstoku wraz z kadrą pedagogiczną, społecznością uczniowską oraz rodzicami zwracają się z uprzejmą prośbą o wsparcie 2 projektów zgłoszonych przez naszą Szkołę do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Białegostoku.

Projekt pierwszy o numerze: O 01 – Przydworcowe Aktywne z Andersiakami, zakłada przeprowadzenie remontu i modernizacji pomieszczeń auli ZST oraz zakup mebli i wyposażenia.
Projekt drugi o numerze: O 08 – Czytam, wiem, potrafię, pomagam – nowa funkcjonalność biblioteki Zespołu Szkół Technicznych, zakłada stworzenie nowoczesnego centrum czytelniczo-informacyjnego w bibliotece szkoły, w tym: remont biblioteki, zakup mebli, wyposażenia oraz sprzętu IT.

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku to szkoła, która od wielu lat buduje relacje. W szczególności chcemy budować relacje, dobre kontakty ze środowiskiem lokalnym, z mieszkańcami Białegostoku.

Zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego projekty mają pomóc nie tylko naszym dzieciom, ale także całej społeczności osiedlowej. Ze zmodernizowanych przestrzeni skorzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy, w szczególności ludzie starsi, którzy nie mają dostępu do komputera, a nasi uczniowie okażą im pomoc np. w założeniu internetowego konta pacjenta czy też wypełnieniu formularza elektronicznego. Remont auli szkolnej pozwoli na organizację spotkań, warsztatów, wieczorków itp. Wielopokoleniowa współpraca, wsparcie i żywy kontakt, którego wszystkim nam tak ostatnio brakuje, przyniosą korzyści i mieszkańcom i uczniom, rozwijając ich empatię i zdolności“.

Comments (0)